Książkowe zakupy dla powiatu tczewskiego

Książki, biblioteka
Tczew - Książkowe zakupy dla powiatu tczewskiego
Powiat Tczewski pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." - priorytet 3.

O nowe książki wnioskowały następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie;
- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących.

Wnioski ww. szkół opiewały na kwotę 30 000 zł, z czego 24 000 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa (stanowi 80%), natomiast 6 000 zł to wkład własny Powiatu Tczewskiego (stanowi 20%).

Celem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Drukuj
Prześlij dalej