Do 22 maja rozlicz składkę zdrowotną i sprawdź czy masz nadpłatę

ZUS (fot. Tcz.pl)
Do 22 maja rozlicz składkę zdrowotną i sprawdź czy masz nadpłatę
Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, muszą rozliczyć składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 2022 r. Termin mnie 22 maja. Każdy przedsiębiorca, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w tym roku po raz pierwszy musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zrobią w dokumencie za kwiecień 2023 r.: ZUS DRA (blok XII), jeżeli prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacają składki za pracowników lub zleceniobiorców. Termin złożenia dokumentów upływa 22 maja. Ustalona roczna składka zdrowotna może być niższa lub wyższa od sumy składek opłaconych w poszczególnych miesiącach 2022 r.

- Jeżeli płatnik opłacił składkę w kwocie niższej niż ustalona to różnicę musi uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja. W przypadku nadpłaty, będzie przysługiwał zwrot, chyba że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 1 czerwca Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, zapisany koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia. - wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, rzecznik województwa pomorskiego. Na stronie zus.pl dostępny jest kalkulator, który pozwala obliczyć roczną podstawę wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Można to zrobić za osoby ,które prowadzą jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych i rozliczają się z podatków na zasadach ogólnych (podatek według skali, podatek liniowy) lub formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą go używać także osoby, które korzystają z "ulgi na start", "preferencyjnych składek" oraz "małego ZUS plus". Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie. Na tej podstawie ustalana jest łączna kwota zwrotu lub dopłaty do składki.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 r. płatnik musi złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2022, można złożyć najpóźniej do dnia wystąpienia wnioskiem o zwrot nadpłaty, jeśli płatnik nie składa tego wniosku to do 30 czerwca 2023 r.


Przedsiębiorcy, którzy korzystają z "Płatnika" powinni pamiętać o aktualizacji danych. Program przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest w najnowszej wersji.

Płatnicy, mogą uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Drukuj
Prześlij dalej