Pro Domo Trsoviensi - wnioski tylko do 30 września

Medal Pro Domo Trsoviensi (fot. tcz.pl)
Tczew - Pro Domo Trsoviensi - wnioski tylko do 30 września
Do 30 września na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej można kierować wnioski o przyznanie Medalu "Pro Domo Trsoviensi". Jest to wyróżnienie przyznawane przez Radę Miejską za  znaczące zasługi dla Tczewa i jego mieszkańców.

Medal można przyznawać za działalność naukową, gospodarczą, społeczną, kulturalną i sportową oraz inne osiągnięcia promocyjne, przydające miastu splendoru lub wyraźne korzyści mieszkańcom. Może być przyznawany mieszkańcom miasta oraz osobom spoza Tczewa.

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają instytucje, organizacje, zakłady pracy i inne formalnoprawne zbiorowości oraz grupy składające się z co najmniej 30 mieszkańców Tczewa.


- Do wniosku należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie. Złożone wnioski trafiają do przewodniczącego Rady Miejskiej, który konsultuje wnioski z zespołem złożonym z przewodniczących klubów radnych. Pozytywnie zaopiniowane wnioski kierowane są do komisji merytorycznej przedmiotu działalności kandydata. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez komisję merytoryczną, kierowane są do Kapituły Medalu "Pro Domo Trsoviensi". W przypadku pozytywnej decyzji, przygotowywany jest projekt uchwały, który następnie trafia pod obrady Rady Miejskiej. W danym roku kalendarzowym mogą być nadanie nie więcej niż 3 medale, chyba że istnieją szczególnie ku temu powody.
Dniem wręczenia medalu jest Dzień Tczewa, przypadający 30 stycznia. - mówi Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tczewie.


Do tej pory przyznanych zostało 40 Medali "Pro Domo Trsoviensi".

Drukuj
Prześlij dalej