Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu - kiedy chroni?

(fot. https://pixabay.com/)
Tczew - Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu - kiedy chroni?
Firmy ubezpieczeniowe zasypują ofertami różnych polis, które mają chronić ich właściciela, a często też jego bliskich przed skutkami zdarzeń losowych. Wśród wielu propozycji jest ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu będącego następstwem choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Kiedy warto się o nie postarać i w jakich sytuacjach możesz starać się o wypłatę odszkodowania?

Czy każdy pobyt w szpitalu jest objęty ubezpieczeniem?
Przeglądając ofertę ubezpieczeń od różnych zdarzeń losowych, zyskujesz tylko bardzo ogólne pojęcie o tym, w jakich sytuacjach otrzymasz odszkodowanie. Dotyczy to polis każdego rodzaju i jest wynikiem zindywidualizowanej polityki firm ubezpieczeniowych. To one decydują, za jakie szkody będą wypłacać pieniądze i jak wysokie składki będzie opłacał ubezpieczony. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu.


Bez względu na to, ile ofert przejrzysz, żadna polisa nie będzie uwzględniać ochrony podczas każdego pobytu w szpitalu. Najczęściej z ubezpieczenia są wyłączone placówki takie jak:


- ośrodki i szpitale rehabilitacyjne,
- ośrodki odwykowe,
- hospicja,
- ośrodki i szpitale dla przewlekle chorych,
- sanatoria i uzdrowiska oraz uzdrowiskowe zakłady lecznicze,
- prewentoria,
- oddziały dzienne.

Również odmiennie jest definiowany sam pobyt w szpitalu. Zazwyczaj w kontekście polisy rozumie się go jako przebywanie osób wymagających stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w stacjonarnym zakładzie lecznictwa zamkniętego, w którym są one badane i leczone. Pobyt ten nie może być krótszy niż 3 dni, a w przypadku niektórych towarzystw - 4 dni. Zazwyczaj ubezpieczenie obejmuje hospitalizację na skutek choroby, zawału serca lub udaru, rekonwalescencji, nieszczęśliwego wypadku (za wyjątkiem tych, które są skutkiem uprawiania sportów wysokiego ryzyka), chemio- i radioterapii oraz minimum 48-godzinny pobyt na OIT.

Warunki wypłaty odszkodowania w różnych polisach

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych polis, również ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu różni się zależnie od tego, jaka firma je proponuje. Decydują o tym rozmaite czynniki, począwszy od rodzaju choroby czy wypadku, a skończywszy na wieku ubezpieczonego. Ten drugi czynnik wynika większego prawdopodobieństwa zachorowania osób starszych. Więcej na temat warunków zawierania umów dowiesz się z artykułu na stronie https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/ubezpieczenie-na-wypadek-pobytu-w-szpitalu-kiedy-chroni/136.html.

Niektóre towarzystwa jako kryterium w obliczaniu wysokości składki uwzględniają też stan zdrowia. Dla osób przewlekle chorych czy starszych jest to rozwiązanie niekorzystne. Wymaga bowiem ponoszenia wyższych kosztów w sytuacji, gdy do zachorowania objętego ubezpieczeniem lub wypadku wcale nie musi dojść. Należy wziąć to pod uwagę, zwłaszcza że uposażenie seniorów jest znacznie niższe. Pomocą są tu dostępne warianty polis. Pozwalają one na wybór niższej składki przy nieco mniejszym zakresie ochrony.

Powyższy tekst jest materiałem reklamowym (artykuł sponsorowany), który stworzył wyłącznie Reklamodawca. Redakcja Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tym artykule. Chcesz zamówić taki artykuł? Zapraszamy tutaj: reklama Tczew
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA