Biblioteka otrzyma dofinansowanie z programu Niepodległa - będzie niezwykła wystawa

(fot. MBP Tczew)
Tczew - Biblioteka otrzyma dofinansowanie z programu Niepodległa - będzie niezwykła wystawa
Biuro Programu "Niepodległa" ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej". 119 podmiotów otrzyma łącznie 2 mln zł dotacji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało w sumie 335 wniosków o dofinansowanie projektów - czytamy na stronie programu Niepodległa (Niepodległa.gov.pl). Samorządowe instytucje kultury złożyły 165 wniosków, a organizacje pozarządowe 170 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 119 wnioskodawców - 61 samorządowych instytucji kultury i 58 NGO. Dofinansowanie wynosi od 2 tys. do 20 tys. zł. Wśród nich znalazł się projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie realizowany we współpracy z Oddziałem Kociewskim Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i Tczewskim Klubem Morsów "Przerębel". Książnica otrzyma dofinansowanie w
wysokości 18.500 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Za te środki zrealizuje projekt pod nazwą "Tczew 1920. Droga do Niepodległej". W ramach projektu powstanie wystawa oraz katalog stanowiący jej swoiste rozwinięcie i uzupełnienie. Projekt ma na celu upowszechnienie wśród mieszkańców Tczewa wiedzy nt. tczewskiej drogi do niepodległości, ukazanie nastrojów jakie panowały w mieście, zarówno przed odzyskaniem niepodległości w 1920 roku, w trakcie, jak i po przyłączeniu Pomorza do Polski. Ma również na celu przybliżenie postaci związanych z
działalnością na rzecz przyłączenia Tczewa do Polski. Otwarcie ekspozycji nastąpi 14 listopada.


Dofinansowanie mogły otrzymać projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu - warsztaty, gry terenowe, questy, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne wspierające społeczności lokalne w działaniach dotyczących identyfikowania i upowszechniania wiedzy o lokalnej historii i
dziedzictwie kulturowym, lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne, a także wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, działania przy identyfikowaniu i dokumentowaniu lokalnego
dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), archiwa społeczne.

"Koalicje dla Niepodległej" to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję
państwową i narodową - wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA