Ponad 3 mln zł na projekt edukacyjny dla pelplińskich szkół

Unia Europejska, pieniądze, dotacja (fot. tcz.pl)
Ponad 3 mln zł na projekt edukacyjny dla pelplińskich szkół
Projekt Gminy Pelplin "Włączeni do życia" został wybrany do dofinansowania w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborze wniosków dla zadań z zakresu wsparcia na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego, dzięki czemu w szkołach gminnych będziemy realizować projekt o wartości 3,4 mln zł, z czego 3,2 mln zł to dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021 - 2027.

Projekt, którego orędownikiem był Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, zakłada w okresie od lipca 2024 do czerwca 2026 szereg zadań wynikających z przeprowadzonych w szkołach diagnoz, obejmujących wszystkie szkoły dla których Gmina Pelplin jest organem prowadzącym. Wartość projektu to 3,4 mln zł, z czego dofinansowanie stanowi 95% tej kwoty tj. 3,2 mln.

Zaplanowane do realizacji w ramach projektu zadania obejmują m. in. usunięcie barier architektonicznych (m.in.: winda, podjazdy, wymiana drzwi na dostosowane dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie łazienek). Planowana jest również adaptacja sal do zajęć indywidualnych i w małych grupach z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uzupełnieniem skutecznego wprowadzenia edukacji włączającej szkół będzie podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i kierowniczej, obejmujące szereg szkoleń dla nauczycieli oraz studia uzupełniające m. in. w kierunkach: psychologa, muzykoterapia, neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju, arteterapia.


Przewiduje się również wsparcie rodziców i opiekunów prawnych wraz z kampanią informacyjną i działaniami integracyjnymi, obejmujące zarówno indywidualne spotkania, wsparcie grupowe, jak również zajęcia integracyjne. Kluczowym jest, aby wyposażyć sale w odpowiednie narzędzia dydaktyczne i diagnostyczne. W tym celu zakupione zostaną: specjalistyczne urządzenia wspierające rozwój poznawczy dzieci i młodzieży, tablety wraz z oprogramowaniem, 4-osobowa kabina akustyczna, interaktywne monitory, interaktywny dywan, i wiele innych narzędzi do pracy z dziećmi w zakresie czytania, logopedii, percepcji słuchowej i wzrokowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy czynnie brali udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i wszystkich załączników, w tym dyrektorom gminnych szkół na czele z panią Lucyną Bielińską oraz pracownikom merytorycznym pelplińskiego urzędu.

Projekt realizowany będzie wspólnie z wyłonionym w ramach otwartego naboru partnerem - Centrum Edukacyjnym "IDEA" z Krakowa.

Drukuj
Prześlij dalej