Powiat Tczewski laureatem III edycji konkursu "Zdrowy Samorząd"

(fot. mat. prasowe)
Tczew - Powiat Tczewski laureatem III edycji konkursu "Zdrowy Samorząd"
Powiat Tczewski po raz kolejny został wybrany Laureatem III Konkursu "Zdrowy Samorząd" w kategorii ZDROWY POWIAT. Tym razem za realizację programu "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego". Konkurs zorganizowany został przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Powiat Tczewski znalazł się wśród 30 nominowanych samorządów z całej Polski.

Do organizatorów wpłynęło aż 135 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Wyboru Laureatów dokonało grono ekspertów tworzących Radę Konsultacyjną III Konkursu "Zdrowy Samorząd" - informują organizatorzy Konkursu.

Wyróżnionym projektem w naszym powiecie objęto 1050 osób w wieku aktywności zawodowej, zatrudnionych przez pracodawców z powiatu tczewskiego, zarówno z sektora publicznego i prywatnego. Są to pracownicy wykonujący pracę w wymuszonej pozycji ciała i/lub ze stałym narażeniem na przeciążenia układu szkieletowo-mięśniowego, zagrożeni utratą pracy ze względu na stan zdrowia. Natomiast celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dostosowane do potrzeb 31 pracodawców, poprzez udział w zaplanowanym wsparciu ich pracowników zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia na terenie powiatu tczewskiego w okresie od czerwca 2018 roku do grudnia 2020. W ramach projektu odbył się również Festiwal Zdrowia. Projekt realizowany jest wraz z Przychodnią Rogowscy pod skróconą nazwą "Zdrowie w pracy".

- Ta nominacja jest potwierdzeniem, iż realizowane przez nas działania prozdrowotne przynoszą zamierzone efekty i służą naszym mieszkańcom. - powiedział Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn - Gratuluję pracownikom Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON, którzy są odpowiedzialni za realizację tych programów. Natomiast Gminom z terenu naszego powiatu dziękuję za współudział w ich finansowaniu, a realizatorom za ich urzeczywistnienie. Ta nagroda świadczy o naszym wspólnym sukcesie.


Jest to już drugie wyróżnienie dla Powiatu Tczewskiego w tym plebiscycie. Pierwszą nagrodę otrzymaliśmy w 2018 roku za realizację dwóch programów zdrowotnych: "Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego" oraz za Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi "Czas na zdrowie".

Drukuj
Prześlij dalej