Nowy projekt w PUP. Cel: aktywizacja młodych

PUP, Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie (fot. tcz.pl)
Tczew - Nowy projekt w PUP. Cel: aktywizacja młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w latach 2019-2020 realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (IV)". Cel główny przedsięwzięcia to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim.


Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 390 (318K,72M) uczestników - osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% w liczbie 234 osób (191K,43M) stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.-31.12.2020 r.
Kwota dofinansowania na lata 2019 r.-2020 r.: 4.827.922,30 zł,
w tym ze środków wspólnotowych: 4.068.972,90 zł.

W ramach projektu realizowane są w 2019 r.-2020 r. następujące formy wsparcia:

- staże - 120 osób (118K,2M)
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 121 osób (115K,6M)

- bony szkoleniowe - 80 osób (25K,55M)
- bony zatrudnieniowe - 50 osób (44K,6M)
- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 19 osób
(16K,3M)


Udzielanie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia, a trzeci element to objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.


Co najmniej 20% uczestników w liczbie 78 (64K,14M) stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt  zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracę w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu,  w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w projekcie wynoszą odpowiednio:

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) -42%;
- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -57%.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (9)
dodaj komentarz

 • +9

  JAN_gość_gość

  02.05.2019, 09:40

  x

  Aktywizować do pracy to jest chore ,nie pracujesz nie masz pieniędzy i to powinna wystarczająca aktywacja Takich leni wykreślić z rejestru nie dawać kasy w opiece ,a nie utrzymuje się nierobów

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx7.xx8 
 • -6

  pindolfc_gość

  02.05.2019, 13:22

  wazne ze ty pracujesz

  Cytuj
  IP: 83.23.xx5.xx5 

  Kuba_gość_gość_gość

  03.05.2019, 17:35

  Szczera prawda nie pracujesz nie masz nic tylko łapy po nie swoje wyciagaja

  Cytuj
  IP: 78.20.xx6.xx1 
 • +11

  on_gość

  02.05.2019, 17:55

  .

  Jest tyle pracy, że do Polski ściąga się 2 miliony Ukraińców. Za 3000 brutto do lekkiej pracy nie ma chętnych. Po co te urzędy?

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx5.xx1 
 • +2

  xxx_gość_gość

  05.05.2019, 14:59

  Żeby urzędasy miały pracę...

  Cytuj
  IP: 178.235.xx0.xx3 
 • +8

  lenkaaaa_gość_gość

  03.05.2019, 12:53

  Zamknąć tą instytucje...

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx1.xx3 
 • +7

  Tom_gość

  03.05.2019, 12:54

  Urzedy pracy do likwidacji oferty z przed lamusa nie aktualne pracy jest tyle gdzie byś nie poszedł tam rąk do pracy brakuje

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx2.xx5 
 • +1

  arc_gość

  03.05.2019, 23:58

  pracy jest full za 3000 zl brutto na start np biedronka..nie podoba sie to wyp...ć

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx0.xx7 
 • xxx_gość_gość_gość

  05.05.2019, 15:05

  Czeka nas druga Grecja

  A rząd zamiast ciąć socjal, zmniejszać wydatki publiczne, zwalniać urzędników przeżera czasy prosperity i zadłuża nas. Po co dawać komuś kasę za nic jak ten ktoś przy 6% bezrobociu sobie poradzi? Jakie to cholernie przykre jest... Recesja czeka za rogiem a my obudzimy się z ręką w nocniku... Aż się chce płakać z żalu http://www.youtube.com/watch?v=QfnGVZFwf1c

  Odpowiedz
  IP: 178.235.xx0.xx3 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.