Zgłoszenia do "Małego ZUS Plus" do 1 lutego

Pieniądze, monety, złoty
Tczew - Zgłoszenia do "Małego ZUS Plus" do 1 lutego
Od początku stycznia aż do 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do "Małego ZUS plus". Dzięki temu, będą mogli płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak pamiętać, że im niższe składki płacimy, tym niższe świadczenia otrzymamy.

Z "Małego ZUS plus" mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu liczy się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która w poprzednim roku prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni.
Przedsiębiorca, który chce korzystać z "Małego ZUS plus" i spełnia warunki, powinien zgłosić się maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z ulgi w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi zgłaszać się ponownie.

Ponadto, każdy korzystający z "Małego ZUS plus" w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy "Małym ZUS plus" zależy od dochodu. Podstawą ich wymiaru jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 zł a 3155,40 zł w 2021 r.

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.

- "Mały ZUS plus" można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu "ulgi na start" (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował) oraz preferencyjnych składek. Przedsiębiorca może korzystać nowych rozwiązań przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Należy jednak pamiętać, że "Mały ZUS plus" nie ma wpływu na wysokość składki zdrowotnej - tą będzie trzeba opłacać w pełnej wysokości. Trzeba zdawać sobie sprawę, że płacenie niższych składek ma też wpływ na wysokość przyszłych świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, a także emerytura czy renta. - mówi Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego, Krzysztof Cieszyński.


Drukuj
Prześlij dalej