"500 plus" i "Dobry start" - tylko pierwszego dnia naboru 1234 wnioski

MOPS (fot. tcz.pl)
Tczew - "500 plus" i "Dobry start" - tylko pierwszego dnia naboru 1234 wnioski
Od 1 lipca świadczenia rodzinne w ramach programu 500 plus przysługują także na pierwsze dziecko. W poniedziałek ruszył nabór wniosków - tczewski MOPS na realizację całego programu będzie teraz miesięcznie przeznaczał ok. 5,5 mln zł. Wypłata pierwszych środków "z nowego rozdanie" być może ruszy już w połowie lipca.

Od lipca świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie pozostające na utrzymaniu i wspólnie zamieszkujące dzieci do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Nabór ruszył w poniedziałek - równocześnie z naborem wniosków do programu "Dobry strat".

- Tylko pierwszego dnia naboru wpłynęły do nas 1234 wnioski. Na razie można składać je tylko drogą elektroniczną. Coraz więcej klientów wybiera tę drogę - bardzo wiele osób korzysta z kanałów bankowości elektronicznej. - mówi Michał Kremer z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.


Do tej pory tczewski MOPS wypłacał na realizację programu 500 plus około 3 mln zł miesięcznie - po wprowadzeniu nowych zasad będzie to około 5,5 mln zł miesięcznie. Teraz wnioski, które już napłynęły, będą analizowane.

- Wypłata pierwszych świadczeń powinno ruszyć w połowie miesiąca, ale prosimy naszych klientów o cierpliwość. Zgodnie z kryteriami programu świadczenia muszą być wypłacone do końca października - dodaje Michał Kremer.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości 250,00 zł.

W sprawach z wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wydłużony okres do dnia 31 maja 2021 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Niezależnie od tego, czy strona ma aktualnie przyznane świadczenie do końca września 2019r. czy nie, wystarczy zatem w okresie od lipca do września 2019 r. złożyć JEDEN WNIOSEK NA WSZYSTKIE DZIECI, aby organ ustalił prawo do świadczeń do maja 2021r. Nie ma w związku z tym konieczności składania dwóch osobnych wniosków na pierwsze oraz na kolejne dzieci w rodzinie. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, np. w październiku 2019 r., świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Od lipca 2019 osoba samotnie wychowująca dziecko nie będzie również musiała legitymować się wyrokiem zasądzającym alimenty na rzecz dziecka, by skutecznie ubiegać się o świadczenie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od lipca 2019 r. przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

UWAGA: Oświadczenia w postępowaniach o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Termin składania wniosków o świadczenia wychowawcze na okres zasiłkowy 2019/21

Wniosek można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, za pośrednictwem platformy ZUS oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). W miesiącu lipcu 2019r. nie ma zatem możliwości złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w formie innej niż elektroniczna.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku (!).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Gdzie? Kiedy?

Formularze wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych Rodzina 500 plus, świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Świadczenia Dobry Start na nowy okres zasiłkowy dostępne będą w siedzibie MOPS w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

Druki wniosków można pobrać również ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, pod adresem www.mops.tczew.pl/wnioski .

W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. wnioski będzie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, przy ul. 1 Maja 8:

od poniedziałku od środy w godzinach 8.15 do 15.00
w czwartki w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz
w piątki w godzinach 7.30 do 15.00

Ponadto w miesiącu sierpniu 2019r. wnioski będzie można składać:

w Forum Inicjatyw Społecznych, przy ul. Łaziennej 5:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 14.30
w Zespole Opiekuńczym przy ul. Niepodległości 10:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 14.30


Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (19)
dodaj komentarz

 • -4

  DO ROBOTY _gość

  03.07.2019, 09:47

  ZAGONIĆ

  A NIE ROZDAWAĆ WSPÓLNE PIENIĄDZE Z BUDŻETU ,KTÓRE BĘDĄ JESZCZE NASZE WNUKI SPŁACAĆ TAK JAK DŁUGI PO KOMUNIE .PIENIĄDZE POWINNY BYĆ PRZEZNACZONE NA POMOC CELOWĄ W FORMIE WYPRAWKI DOŻYWIENIA UBIORU ITP,A NIE KASA NA ŁAPĘ I CHLANIE POZDRAWIAM WSZYSTKICH CIĘŻKO PRACUJĄCYCH I PŁACĄCYCH PODATKI I TO NIE MAŁE ,O ZUS NIE WSPOMNĘ .

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xxx.xx0 
 • +19

  ._gość

  03.07.2019, 12:02

  Dziękuję za pozdrowienia. Ciężko pracuję wraz z żoną i mamy 3 dzieci. Ten dodatek bardzo nam pomaga w codziennym życiu. Taka forma pomocy jest stosowana praktycznie w całej UE tylko nie wiedzieć czemu w Polsce jest ona sekowana przez pseudo inteligentów. Teraz już nawet rodziny z jednym dzieckiem będą wyzywane od patologii i alkoholików? Generalnie polska rodzina jest patologiczna i trzeba zmienić model rodziny na dwóch panów z pieskiem? Wspieranie rozwoju rodziny jest w interesie rozwoju państwa. Tym wszystkim wygodnickim singlom plującym na rodziny dowaliłbym jeszcze "bykowe" tak jak jest w Niemczech.

  Cytuj
  IP: 188.147.xx9.xx8 
  +20

  m_goś_gość

  03.07.2019, 13:00

  nie można wszystkich mierzyć jedna miara.mam 4 dzieci twoim zdaniem na co przeznaczamy te pieniądze? ja nie palę i nie pije maz tak samo. moje dzieci wkoncu mogą pójść na korepetycje albo mieć nowy aparat na zeby cieszą się z nowych butów i mogą rozwijać swoje pasje.skad w was ludzie tyle nienawiści? my też pracujemy też płacimy podatki i ZUSy

  Cytuj
  IP: 109.207.xx5.xx5 
  -8

  DARMO _gość

  03.07.2019, 15:54

  ZJADY

  KIEDYŚ PRZYJDZIE DZIEŃ SPŁATY I BĘDZIE WIELKI PŁACZ

  Cytuj
  IP: 5.173.xxx.xx0 
 • -11

  500_gość

  03.07.2019, 11:12

  Tym których nie stać na dzieci też dajcie 500+.

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx7.xx4 
 • +6

  m_gość_gość

  03.07.2019, 12:51

  do roboty

  wkurza mnie takie gadanie. na co Cię nie jest stać na 1 dziecko? to ile ty na życie potrzebujesz? ja nie wierzę w to że jeśli 2 rodziców pracuje to nie jest ich stać na 1 dziecko. tym bardziej że dostaniesz na pierwsze dziecko też 500 plus. A jak nie masz dziecka to dopłatę chcesz na co na papieroski i wódeczke? bo nie rozumiem

  Cytuj
  IP: 109.207.xx5.xx5 
 • +4

  Ala_gość

  03.07.2019, 12:02

  Wesoła imprezka - korupcja wyborcza. A służba zdrowia upada, szkolnictwo leży, budowy dróg wstrzymane, armia bez żadnej modernizacji. Potem jak zwykle będziemy mądrzy po szkodzie.

  Odpowiedz
  IP: 62.111.xx3.xx0 
 • +8

  v_gość

  03.07.2019, 14:30

  Polscy podatnicy netto, którzy płacą podatki i niczego od państwa nie dostają, nie są w stanie udźwigną tych wszystkich wspaniałomyślnych programów PiS. Wypłacenie 500 zł kosztuje podatnika ok 620 zł. Powinny być wprowadzone jakieś kryteria przy wypłacaniu 500+. Na pewno kryterium dochodowe. Osoby/rodziny o wysokich dochodach nie powinny otrzymywać tej pomocy. Kryterium zatrudniania. Śmierdzące lenie, pijaki i menele nie powinny otrzymać tej pomocy, chyba, że podejmą pracę. Pracy jest dosyć, ale po co pracować, skoro można zmajstrować kilkoro dzieciaków i hulaj dusza, piekła nie ma.

  Odpowiedz
  IP: 5.226.xx3.xx6 
 • +4

  taaa_gość

  03.07.2019, 16:12

  Rodziny z dziećmi płacą najwięcej podatków ponieważ robią najwięcej zakupów, a w każdym zakupionym artykule jest VAT. Jak słyszę argumentację, że ktoś narobi sobie dzieci i żyje jak pączek w maśle, to mnie śmiech ogarnia. Znaczy z 4 dzieci to już nie trzeba pracować bo 2tys pozwala na życie w luksusach? Wiesz ile kosztuje wyżywienie, ubranie, nauka itd itp? Jeśli chodzi o patologię, to nie otrzymują gotówki ale dostają te 500+ w formie materialnej. Jeśli widzisz tą patologię, to zgłaszaj dla dobra dzieci. Ale myślę, że większość pisząca po forach tylko powiela bzdety o mitycznym przepijaniu przez wszystkich 500+

  Cytuj
  IP: 5.173.xxx.xx8 
  +1

  hr_gość

  04.07.2019, 09:39

  500+

  Uważam, że powinno być jedyne kryterium! zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów. To by zmusiło nierobów do podjęcia zatrudnienia, teraz nie może być już wytłumaczenie, że nie ma pracy, bo wolnych miejsc pracy jest dużo.

  Cytuj
  IP: 5.173.xx2.xx8 
 • -7

  f_gość

  03.07.2019, 15:49

  niesprawiedliwości

  Mężatka juz nie dostanie 500 plus ale za to samotne puszczające się na prawo i lewo juz dostana?

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx4.xx1 
 • +6

  m_gość

  03.07.2019, 16:06

  hmmm pierwsze słyszę że mężatką nie dostanie 500+ .moze należy czytać ze zrozumieniem a nie się bulwersowac co?

  Cytuj
  IP: 109.207.xx5.xx5 
 • Stacha_gość

  03.07.2019, 16:15

  Zazdrosny

  Zacznij się puszczać, podobno mężatka tezskacze w bok i to sienazywa romans, hy

  Odpowiedz
  IP: 188.147.xx8.xxx 
 • +1

  Maria_gość

  03.07.2019, 17:33

  opodatkowac samotynych i gejuf

  Odpowiedz
  IP: 37.248.xx2.xx3 
 • -2

  Ona..._gość

  03.07.2019, 18:30

  jak korumpują, to brać...

  jak korumpują, to brać i oszczędzać lub dobrze inwestować. Te zasiłki nie są, w porównaniu do innych niż Grecja i Polska państw, wypracowane, ale wszystko oparte na kredytach, a więc z czasem będziemy to spłacać pokoleniowo! A najlepiej wykształcić dzieci tak, jak my z mężem i niech wyjeżdżają za granicę! We Francji, Norwegii, Szwajcarii itd. każdy lekarz, pielęgniarka lub informatyk znajdą zatrudnienie bez żadnego problemu, a nawet powitają ich z kwiatami i serdecznym uśmiechem. Nasi synowie natychmiast po ukończeniu specjalizacji wspaniale odnaleźli się w Kanadzie czyniąc moje/nasze życie pozytywnie zrealizowanym!. Nam nikt nie pomagał, ale z radością wychowaliśmy dwóch chłopców (obecnie młodych mężczyzn) na mądrych i głodnych wiedzy ludzi. Do tego w zupełności wystarczą wielkie pokłady miłości oraz pozytywny przykład...

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx8.xx2 
 • +5

  Patrycja_gość

  03.07.2019, 19:51

  Nie podziwiam i nie naśladuję!!!

  Wychować i wykształcić w Polsce, a oddać zagranicy. Kiepska koncepcja, taka...antypatriotyczna, antywartościowa. Tak się produkuje ludzi bez tożsamości narodowej, itd. Rządzi pieniądz, konsumpcja, egoizm, itd.

  Cytuj
  IP: 84.38.xx1.xx7 
 • -3

  Ona..._gość

  04.07.2019, 07:55

  rzedziwny...

  "Wychować i wykształcić w Polsce, a oddać zagranicy. Kiepska koncepcja, taka...antypatriotyczna, antywartościowa. Tak się produkuje ludzi bez tożsamości narodowej, itd. Rządzi pieniądz, konsumpcja, egoizm, itd."

  ....przedziwny sposób postrzegania patriotyzmu, Szanowna Pani, zaprezentowała w komentarzu do mojego wpisu! Czyżby tym wielkim aktem heroizmu miałoby być bezwolne akceptowania populizmu i okradania jednostki na mocy elektorskiego mandatu? Czy człowiek musi stać się bezrozumnym pionkiem w grze politycznych kanalii bezrefleksyjnie niszczących wizerunek obywateli i narodu? Wolimy być uważani za niegodnych "łaski" administratorów kraju nad Wisłą, niż marnować dla nich własne życie, które mamy tylko jedno i niepowtarzalne!

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx0.xx1 
 • +4

  op_gość

  04.07.2019, 08:30

  Czy zwolennicy 500+ są naprawdę tak ślepi? Przecież każdy z nas mógłby te 500 zł zaoszczędzić poprzez zmniejszenie podatków. Po jakiego grzyba maja najpierw zabrać żeby potem dać? ODPOWIADAM, żeby wyglądało na to że Państwo nam coś daje. Czy tak ciężko to zrozumieć? Rodzinom wielodzietnym gdzie rodzice oboje lub jedno z nich pracuje powinno bardzo zależeć na tym, żeby wsparcie dla rodzin polegało na obniżaniu kosztów pracy a nie rozdawnictwo po prostu. Niestety jeżeli bronicie programu tak skonstruowanego, to albo macie malutką wiedzę ekonomiczną lub po prostu jesteście darmozjadami na socjalu.

  Odpowiedz
  IP: 31.61.xx5.xx2 
 • pierdziu_gość

  16.07.2019, 13:02

  kto dostał 500+

  Dostał już może ktoś wypłatę 500+ na jedno dziecko?

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx1.xx4 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.