Zgłoś imprezę do Miejskiego Kalendarza

Dni Ziemi Tczewskiej 2015 (fot. tcz.pl)
Tczew - Zgłoś imprezę do Miejskiego Kalendarza
Urzędnicy zwracają się do organizatorów imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, planowanych w Tczewie w przyszłym roku z prośbą o przygotowanie propozycji do Miejskiego Kalendarza Imprez na 2020 rok w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.


Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny kultury należy przysyłać do 22 listopada 2019 roku do Centrum Kultury i Sztuki:
- na adres Centrum - 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 10
- drogą mailową: mriebandt@ckis.tczew.p l,
- tel. 693 368 107

z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2020.

Jednocześnie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z udostępnieniem sali widowiskowej lub innych pomieszczeń CKIS. Te kwestie będą rozpatrywane i negocjowane indywidualnie. Wymaga to złożenia do CKiS odrębnego pisma o wynajem sali.

Zgłoszenia wydarzeń z dziedziny sportu i rekreacji należy przysyłać do 22 listopada 2019 roku do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji:
- na adres - 83-110 Tczew, ul. Wojska Polskiego 28a
- drogą mailową: a.golembiewski@tcsir.pl
- tel. 58 531 46 26
- lub faxem: 58 531 46 26.
z dopiskiem KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2020.

Pozostałe wydarzenia należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Rzecznika Prasowego) - do 23 listopada 2019 r.
- na adres: 83-110 Tczew, pl. Piłsudskiego1, pok. 30
- drogą mailową: sniegula@um.tczew.pl
- faxem: 58 531 34 90.

UWAGA
Zgłoszenia powinny zawierać nazwę imprezy, datę, godzinę (jeśli jest możliwa do określenia), miejsce, organizatora.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA