"Odblask Tajemnicy" trwają prace nad wystawą - odpowiedzią artystów na list Jana Pawła II

(fot. Jarosław Kukowski)
Tczew - "Odblask Tajemnicy" trwają prace nad wystawą - odpowiedzią artystów na list Jana Pawła II
Trwają prace nad wystawą "Odblask Tajemnicy", która jest próbą zbiorowego odzewu na postulat zawarty w liście Jana Pawła II do artystów. Znajdą się tam m. in. prace tczewianina, Jarosława Kukowskiego.

4 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II napisał "List do artystów"; zwracał się w nim bezpośrednio do twórców kultury, wyrażając uznanie dla ich pracy i zachęcając ich do przedstawiania tajemnicy Boga w swych dziełach. Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że Karol Wojtyła sam był artystą za młodu aktorem, a prze całe życie pisarzem i poetą. W "Liście do artystów" św. Jan Paweł z ubolewaniem zauważa, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się, i apeluje do artystów, by powrócili do źródła inspiracji, jakie stanowić może Sacrum.

-
Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Pojedynczy twórcy być może tak, ale wystawa "Odblask Tajemnicy" jest próbą zbiorowego odzewu na postulat zawarty w liście Ojca Świętego do artystów. Rok 2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rokiem św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twórcze włączyły się w jego obchody, dając plastyczny wyraz przeżywaniu swej wiary w XXI w. - mówi Stefan Kukowski, pomysłodawca wystawy.


Przeorat Pomorski Orderu Św. Stanisława zaprosił dwunastu artystów malarzy, by środkami sztuki współczesnej, z wrażliwością i temperamentem właściwym naszej epoce, wyrazili ponadczasowe religijne tematy.


- Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest dobra sztuka chrześcijańska. W obliczu coraz częstszych profanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest antidotum w postaci sztuki na wysokim poziomie artystycznym, tworzonej przez artystów posługujących się warsztatem malarskim w pełni świadomie i fachowo, przekazującej tematy religijne w sposób komunikatywny dla współczesnego widza. Św. Jan Paweł w swym "Liście do artystów" pisze m.in.: "Gdy idąc za głosem natchnienia [artyści] tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.(...) Dlatego wystawa "Odblask Tajemnicy", odpowiadając na apel św. Jana Pawła, stanowi świadectwo wiary współczesnych artystów i może pełnić ważną funkcję ewangelizacyjną, przybliżającą współczesnemu człowiekowi wartości chrześcijańskie za pomocą plastycznie wyrażonego Piękna. Zorganizowane przez szkoły czy parafie zwiedzanie wystawy może być cennym uzupełnieniem pracy duszpasterskiej. - dodaje Kukowski.

Przez cały rok 2020 mają być prezentowane kolejne odsłony wystawy:

- Planujemy pokazać ją w Kielcach, Wiśle, Gdańsku, Sztumie, Tczewie, Krakowie, Częstochowie, Wejherowie, Krzeszowicach, Wadowicach, Pelplinie, Wrocławiu może innych polskich miastach, a także w Wilnie, Lwowie,Budapeszcie, Londynie.

Udział w wystawie "Obraz Tajemnicy" potwierdziło (około 50 dzieł) 12 wybitnych współczesnych polskich artystów:

1. Karol Bąk
2. Andrzej Boj-Wójtowicz
3. Krzysztof Izdebski-Cruz
4. Wacław Jagielski
5. Barbara Kaczmarowska-Hamilton
6. Dariusz Kaleta
7. Krzysztof Klimek
8. Marcin Kołpanowicz
9. Jarosław Kukowski
10. Daniel Pawłowski
11. Józef Stolorz


Drukuj
Prześlij dalej