"Baśnie i bajki rosyjskie". Konkurs plastyczny

Niedługo zakończy się termomodernizacja w CKiS (fot. tcz.pl)
Tczew - "Baśnie i bajki rosyjskie". Konkurs plastyczny
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.

Regulamin konkursu plastycznego "Baśnie i bajki rosyjskie"
ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

TEMAT KONKURSU:


Tematem konkursu są baśnie i bajki rosyjskie.
Czekamy na prace pokazujące ulubione postacie z literatury rosyjskiej lub z bajek znanych dzieciom z telewizji, czy kina, z charakterystycznymi elementami związanymi z Rosją.

CELE KONKURSU:

? pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
? inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki,
? popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
? poszerzanie wiedzy o świecie - poznanie elementów związanych z kulturą rosyjską.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do:
1) dzieci przedszkolnych,
2) dzieci z klas I - III szkół podstawowych.

PRACE PLASTYCZNE:

? Prace mogą być wykonywane w dowolnej technice plastycznej np. akwarela, tempera, pastele, wydzieranki, collage oraz dowolne techniki graficzne (za wyjątkiem prac

przestrzennych i z użyciem materiałów takich jak: piasek, liście, ryż itp.).
? Format prac: A4
? Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, kontakt telefoniczny do
rodzica lub wychowawcy.

JURY:
Centrum Kultury i Sztuki powołuje Jury, które ocenia prace w dwóch kategoriach wiekowych tj. dzieci przedszkolne oraz dzieci z klas 1-3.
Jury wybiera najlepsze 3 prace z każdej kategorii. Werdykt Jury nie podlega negocjacjom.

TERMINY I NAGRODY:
Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, Tczew w
nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01.03.2019r.
Nagrody:
I miejsce w obydwu kategoriach - nagrody książkowe, podwójne zaproszenie na wybraną imprezę dla dzieci (spektakl lub Poranek Filmowy) oraz gadżety CKiS.
II i III miejsce w obydwu kategoriach - podwójne zaproszenie na wybraną imprezę dla dzieci
(spektakl lub Poranek Filmowy) oraz gadżety CKiS.
UWAGI KOŃCOWE:
Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji na stronie CKiS lub facebooku CKiS nagrodzonych prac wraz
z informacją o autorze.
Organizator przewiduje możliwość zorganizowania wystawy nadesłanych prac, ale zastrzega sobie wybór tylko części z nich.
Informacji o konkursie udziela:
Marta Krynicka
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew
tel. (58) 531-07-07

Drukuj
Prześlij dalej