276 100 złotych na działania seniorskie w gminie Gniew

Pieniądze, monety
Tczew - 276 100 złotych na działania seniorskie w gminie Gniew
Burmistrz Gniewa Maciej Czarnecki podpisał umowy w sprawie dofinansowań działań seniorskich. Pozyskane 276 100 złotych przeznaczone zostaną na prowadzenie istniejącego Domu Senior+ w Gniewie oraz utworzenie Klubu Seniora w Opaleniu. Zadania realizowane będą w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.

198 500 zł przeznaczonych zostanie na modernizację i wyposażenie Domu Kultury w Opaleniu i utworzenie w nim Klubu Seniora. W tym celu planuje się remont pomieszczeń wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, dostosowując budynek opaleńskiej świetlicy na potrzeby osób starszych. W ramach zadania powstanie miejsce spotkań dla zamieszkujących południową część gminy Gniew seniorów. Wsparciem objętych będzie 15, nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.

- Klub będzie umożliwiał swoim uczestnikom korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, zarówno prozdrowotnej, jak i usług z zakresu aktywności ruchowej, rekreacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i opiekuńczej. Przewidujemy udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzenie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego - mówi burmistrz Maciej Czarnecki.

Kwota 77 760 zostanie przekazana natomiast na działania związane z bieżącym utrzymaniem istniejącego już Domu Seniora w Gniewie. Placówka utworzona została w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.


Drukuj
Prześlij dalej