Gniew. Wotum zaufania i absolutorium na sesji Rady Miejskiej [AKTUALIZACJA]

(fot. mat .prasowe)
Tczew - Gniew. Wotum zaufania i absolutorium na sesji Rady Miejskiej [AKTUALIZACJA]
W środę, 26 sierpnia odbyła się 25 sesja Rady Miejskiej w Gniewie. Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wotum zaufania oraz udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew absolutorium za wykonanie budżetu gminy w ubiegłym roku były jednymi z ważniejszych tematów, podjętych na spotkaniu samorządowców.

Nim rozpoczęto obrady rajców, głos na Sali zabrała mieszkanka Gniewu, która w imieniu rodziców i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie osobiście podziękowała burmistrzowi Maciejowi Czarneckiemu za działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, a konkretnie za dofinansowanie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Po wystąpieniu gniewianki, głos zabrał burmistrz Maciej Czarnecki. Włodarz przedstawił pokrótce Raport o stanie gminy za 2019 rok. Obszerny dokument jest podsumowaniem realizacji polityki gminnej, strategii, programów i uchwał podejmowanych przez samorząd, zwłaszcza tych, dotyczących budżetu gminy na rok 2019. To swoiste podsumowanie działalności burmistrza w danym roku.

- Praca samorządu w 2019 roku jest wynikiem mojej współpracy z Radą Miejską, pracownikami urzędu miasta, sołtysami, jednostkami organizacyjnymi gminy i wieloma innymi podmiotami. Jako włodarz zmierzyłem się z realizacją trudnego budżetu, którego projekt konstruowany był jeszcze przez władzę poprzedniej kadencji. Zakładano, że budżet gminy Gniew w ubiegłym roku zamknie się deficytem na poziomie 2 milionów złotych, nam udało się jednak wygenerować nadwyżkę w wysokości 900 000 złotych, co napawa nas dużym optymizmem. Dochody wykonano w 100 procentach, zaś wydatki w 94 procentach. Ważne są również środki pozyskane z zewnętrznych źródeł. W latach 2015-2018 budżet zasilono 12 milionami złotych, nam, w tej kadencji udało się już pozyskać prawie 10 milionów - mówił burmistrz Maciej Czarnecki. Włodarz przedstawił także szereg zadań inwestycyjnych, jakie wykonano w ubiegłym roku.


Po przedstawieniu działań gniewskiego samorządu przez włodarza, rozpoczęto dyskusję nad dokumentem. Jako że do debaty nad raportem nie zgłosił się żaden z mieszkańców gminy, głos w dyskusji zabrali tylko radni.

W punkcie tym obszerną wypowiedź przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie Damian Szmyt. Wg rajcy programy i strategie są kluczowym elementem współpracy rady z burmistrzem i podstawą do udzielenia włodarzowi wotum zaufania. Zarzucenie ich braku było podstawą do zakwestionowania przez radnego zaprezentowanego raportu. Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wotum zaufania. Spośród 14 uprawnionych do udziału w głosowaniu radnych 7 osób było za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, a 5 radnych było przeciw - zatem burmistrz nie uzyskał wotum zaufania.

Kolejnym ważnym punktem w obradach było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gniew za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gniew za 2019 rok, zaprezentowane przez Skarbnik Gminy Gniew Marię Olszewską. Pozytywna opinia Komisji rewizyjnej oraz złożenie przez jej członków wniosku o udzielenie burmistrzowi absolutorium, były podstawą do zatwierdzenia prawidłowości wykonania budżetu przez resztę członków Rady Miejskiej. Uchwałę absolutoryjną radni przyjęli jednogłośnie.

Podczas obrad przedstawiono także informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gniew za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w gminie Gniew. Kierownik Referatu Społecznego przekazała również radnym informacje dotyczące przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021, szczególnie w kontekście trwającej pandemii i dostosowania placówek do obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 września.

Aktualizacja:

Nieuzyskanie wotum zaufania przez burmistrza komentują:

Damian Szmyt

Według ustawy o samorządzie gminnym wotum zaufania to ocena, podsumowanie działalności burmistrza w szczególności z realizacji polityki programów i strategii (które do tej pory nie zostały przedstawione radzie), oraz uchwał Rady Miejskiej, a nie z otrzymywanych dotacji. Brak przedstawienia jakiegokolwiek planu, programu, czy chociażby założenia i niedostateczne wykonywanie niektórych uchwał rady może powodować brak zrozumienia oraz brak zaufania rady do burmistrza. Raport o Stanie Gminy przedstawiony przez burmistrza na sesji, to tylko ,,wykonywanie budżetu na podstawie otrzymanych dotacji" , a nie np. wykonywany Plan Inwestycyjny na lata 2018-2023, o który nie możemy się doprosić. Chodzi o wizję przyszłości o której się nam, radnym nie mówi. A to stanowczo za mało, aby głosować za wotum zaufania. Uważam, że nieudzielenie wotum zaufania burmistrzowi to nie osobiste ,, wycieczki" radnych, tylko konstruktywna krytyka współpracy ze wskazaniem problemu i propozycja przemyśleń do nawiązania lepszych relacji w przyszłości z Radą Miejską. Składamy również gratulacje Panu Burmistrzowi i Pani Skarbnik Marii Olszewskiej za wykonanie budżetu za 2019 r. i za otrzymane absolutorium.


Jacek Ruda

Nieudzielenie wotum zaufania to kolejny sygnał ze strony rady, że model współpracy z burmistrza z radnymi pozostawia do życzenia. Niestety, chęć wspólnych działań z radnymi kończy się najczęściej szumnie wygłaszanych chociaż pustych deklaracjach. Od początku naszej kadencji byliśmy bardzo entuzjastycznie i przyjaźnie nastawieni do współpracy z burmistrzem Czarneckim, niestety, teraz większość z nas jest nią rozczarowana. Jednocześnie mamy nadzieję na zmianę postępowania przez Burmistrza, oraz liczymy na współpracę na partnerskich warunkach.

Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (3)
dodaj komentarz

 • +2

  papier_gość

  28.08.2020, 07:09

  PO parcie na stolec

  To tak jak w Tczewie , większość spraw do bani , ale panujący ma głosy poparcia. Kruk krukowi oka nie wykole. Rodzina trwa el italiano.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx0.xx6 
 • +8

  Gniewianin_gość

  28.08.2020, 08:27

  Brak wotum zaufania

  Dziwnie napisany artykuł, przecież najważniejsza informacja jest taka, że Burmistrz nie otrzymał wotum zaufania od rady. Żeby dostać wotum zaufania potrzebował minimum 8 głosów ZA, a ich nie dostał, więc jest jedynym Burmistrzem w regionie, który nie otrzymał wotum zaufania od rady.

  Odpowiedz
  IP: 91.149.xx0.xx6 
 • +8

  Danuta _gość

  28.08.2020, 09:58

  Zdziwiona

  Dlaczego artykuł prowadzi czytelnika na nie prawdziwe fakty..? Czy nie powinno być w tytule: Brak wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. Przeciez to jest faktem. Czy może jest inaczej.. Dziwne to wszystko.

  Odpowiedz
  IP: 188.146.xx4.xxx 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 
KOMENTARZ DNIA