W Tczewie i Gołuniu rozpoczyna się XIX edycja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych

Przegląd Teatrów Wspaniałych (fot. mat. prasowe)
W Tczewie i Gołuniu rozpoczyna się XIX edycja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
XIX edycja Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych będzie trwała od 18 do 22 września 2023r. Jak co roku, w ramach projektu odbędą się warsztaty artystyczne i przegląd prezentacji scenicznych, które są najważniejszymi elementami projektu. Oprócz nich zrealizowane zostaną działania dodatkowe takie jak: barwny korowód, biesiada regionalna, która odbędzie się w miejscu zakwaterowania uczestników w Gołuniu i spotkanie dla kadry, którego celem jest podpisanie wielostronnego porozumienia o współpracy, które na przestrzeni lat zaowocowało realizacją wielu innych projektów.

Czas "teatrów" to czas ważny i cenny dla osób, które pracują z niepełnosprawnymi. Realizacja projektu umożliwia kadrze wymianę praktyk, doświadczeń i spostrzeżeń. Jest czas na rozmowy, rodzą się nowe pomysły, które często przeradzają się w konkretne działania. Dla osób niepełnosprawnych z kolei to czas radości, relaksu i oderwania od rzeczywistości. To czas w którym osoby niepełnosprawne są dostrzeżone zarówno tu w Tczewie, jak i w Gołuniu. W tym roku do udziału zakwalifikowanych zostało 31 grup z Polski, Litwy i Macedoni. W Centrum Kultury i Sztuki zaprezentuje się blisko 300 niepełnosprawnych aktorów, którzy przez kilka miesięcy przygotowywali się do wyjścia na tczewską scenę. Tematyka przedstawień, jak co roku, będzie bardzo zróżnicowana. W tym roku zobaczymy m. in.:

- Teatr Plastyczny Sen z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w przedstawieniu "Monument" opowiadającym o procesie powstania pomnika Mikołaja Kopernika, którego autorem jest duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen. Akcja rozgrywać się będzie w pracowni rzeźbiarskiej, ukazując realizację pomnika na tle wybranych polskich wydarzeń historycznych od powstania listopadowego poprzez II wojnę światową, aż po czasy współczesne. Będzie to teatr światła, w którym głusi i niedosłyszący aktorzy dzięki grze ciałem, światłem i mimiką w rytm muzyki, połączą świat sztuki i historii.

- Grupa Klamka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wroniu w krótkiej formie scenicznej "Wsi spokojna, wsi wesoła" zaprezentuje elementy dawnego życia na wsi na przestrzeni czterech pór roku. Poprzez barwne widowisko zawierające niektóre obrzędy, taniec i pieśni ludowe będziemy mogli poznać bliżej tradycje kultury kujawskiej.


- Grupa " Epitetem po metaforze" z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w spektaklu "Grabieżcy czasu" zaprezentuje największy problem naszych czasów czyli uzależnienie od technologii i to, jak przekłada się to na nasze życie.

Jak co roku, wszystkim prezentacjom przyglądać się będzie Jury w składzie: Natalia Kuropatwińska, Jarosław Wojciechowski oraz Andrzej Mańkowski.

W dniu otwarcia przeglądu prezentacji dla uczestników wystąpi grupa CEREMONIALNI.


Ramowy Program XIX Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych

18 września 2023r
Hotel na Kaszubach
- Przyjazd uczestników,
- Warsztaty artystyczne dla uczestników od godziny 12:00
Tczew:
- godz. 9.00 Barwny korowód uczniów ZPS z ul. Grunwaldzkiej na Stare Miasto

19 września 2023r

Hotel na Kaszubach:

- Warsztaty artystyczne dla uczestników w godz. 09:00-13:00:

Tczew: Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Grunwaldzka 1 od godz. 10:00-13:00
- Warsztaty artystyczne dla uczestników projektu.
Tczew, Sala Centrum Kultury i Sztuki ( ul. Kard. Wyszyńskiego 10)
- godz. 17:00 Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych
- godz. 17:15 Prezentacje sceniczne
- godz. 18:00 Koncert Zespołu CEREMONIALNI

20 września 2023r
Tczew Centrum Kultury i Sztuki
- 10:00-15:00 warsztaty artystyczne dla uczestników projektu.
- 09.30-16.20 prezentacje sceniczne.
Hotel na Kaszubach:
- 18.30 Biesiada Kaszubska, oraz wieczorne warsztaty artystyczne z animatorami.

21 września 2023r

Tczew Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
- Warsztaty artystyczne dla uczestników w godz. 10:00-14:.00:
- godz.9:30 -12.30 Prezentacje sceniczne
- godz.16.00 Koncert Finałowy: występ grupy "Teatrzyk ze Stumilowego Lasu", wręczanie nagród.

22 września 2023r
Hotel na Kaszubach: podsumowanie projektu, zajęcia rekreacyjne, wyjazdy uczestników.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA