"Pomorskie S.O.S". Ruszył nabór

Koronawirus (fot. DWOT)
Tczew - "Pomorskie S.O.S". Ruszył nabór
W związku z trudną sytuacją w placówkach świadczących opiekę całodobową nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle lub terminalnie chorymi oraz w podeszłym wieku wywołaną stanem epidemii COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przystępuje do realizacji projektu pn. "Pomorskie S.O.S". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Podziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udzielenie wsparcia finansowanego w formie grantów uprawnionym podmiotom. Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby osób korzystających z opieki całodobowej świadczonej przez grantobiorcę. W ramach środków pochodzących z grantu możliwe będzie m.in. doposażenie placówek w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny, zgodnie z regulaminem udzielania grantów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o ww. granty. Szczegółowe informacje dot. naboru - wymagania, terminy czy zakres wsparcia o jakie można się ubiegać dostępne są TUTAJ .

Osobą do kontaktu w sprawie naboru wniosków o granty jest Pani Kinga Myrcik - Kierownik referatu ds. koordynacji polityki społecznej ROPS, nr tel.: 58 326 88 09, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu.


Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej