"Mały ZUS" - kalkulator pomoże w obliczeniach

ZUS (fot. Tcz.pl)
Tczew - "Mały ZUS" - kalkulator pomoże w obliczeniach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na stronie internetowej eSkladka.pl specjalny kalkulator, który pomoże przedsiębiorcom obliczyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 roku. Dzięki temu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą skorzystać z "Małego ZUS".

W udostępnionym kalkulatorze wprowadzone są parametry niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r.

- Od 2 stycznia przedsiębiorcy będą mogli obliczyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2020 r. także w programie Płatnik. A od 8 stycznia będzie to możliwe w również na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz na stronie www.zus.pl. Z "Małego ZUS" może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekraczały trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2250 zł, a trzydziestokrotność tej kwoty to 67 500 zł. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Aby skorzystać ze wspomnianej ulgi, trzeba prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych przez co najmniej 60 dni. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.


Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali z "Małego ZUS" w 2019, a dalej prowadzą działalność, mają czas do 8 stycznia 2020 r. aby się do niego zgłosić. Taki sam termin dotyczy tych, którym z końcem grudnia zakończy się okres preferencyjnych składek. Zgłoszenie do "Małego ZUS" wymaga rejestracji do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.


Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2019 r., chcą nadal to robić i spełniają warunki, nie muszą ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Muszą jedynie złożyć formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10.02 lub 17.02).

Należy pamiętać, że ulga uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej.

Drukuj
Prześlij dalej