Kolejne dofinansowanie w ramach programu "Zdalna szkoła+" dla gminy Tczew

Laptop
Tczew - Kolejne dofinansowanie w ramach programu "Zdalna szkoła+" dla gminy Tczew
Ogłoszono wyniki II tury Programu "Zdalna szkoła+". Gmina Tczew otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego dla szkół i uczniów, wspomagającego organizację nauki zdalnej.

W związku z ponownym naborem wniosków prowadzonym przez CPPC w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA+, Gmina Tczew złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu 28 laptopów wraz z dodatkami takimi jak torba i myszka oraz 4 tabletów z dodatkami takimi jak klawiatura i futerał. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i uzyskał je w wysokości 95 000,00 zł., w formie bezzwrotnej dotacji. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania. Zasada jest taka sama jak przy pierwszym etapie - sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach". W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie Gmina jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA