Ważna data dla rocznika '53

Tczew - Ważna data dla rocznika '53
Osoby urodzone w 1953 r. mogą uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania jej podstawy o pobrane emerytury wcześniejsze. Przeliczenie emerytury powszechnej oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi z urzędu po 11 stycznia 2021 r. Natomiast ubezpieczeni, którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym, mogą go zgłosić najpóźniej do tego dnia.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 r. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa jej obliczenia została pomniejszona o pobrane wcześniejsze emerytury, to wysokość świadczenia zostanie przeliczona, bez pomniejszenia. Warunkiem jest to, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r. Emerytury takich osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy z urzędu. Nie trzeba zatem składać wniosku.

Emerytura w nowej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku gdy prawo do niej było zawieszone -od dnia, od którego mogłaby zostać podjęta wypłata. Jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa od dotychczas pobieranej emerytury, to ZUS wypłaci wyrównanie.


- Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli po 11 stycznia 2021 r. Nowelizacja nie dotyczy emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Ubezpieczeni urodzeni w 1953 r., którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechny, czyli 60 lub 65 lat, mogą to zrobić do 11 stycznia 2021 r. na wniosku o emeryturę (EMP). ZUS obliczy wówczas emeryturę bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej. Będzie to możliwe, gdy prawo do emerytury wcześniejszej ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.  - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Osób, które mogą skorzystać ze zmiany przepisów jest ponad 80 tys. Prawie 18 tys. z nich może złożyć wniosek o przyznanie emerytury powszechnej (w tym ponad 15 tys. kobiet i ponad 2 tys. mężczyzn). Pozostałym 60 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn ZUS przeliczy emerytury z urzędu.

Drukuj
Prześlij dalej