Nie chcesz składać wniosku o emeryturę w czasie pandemii? Zobacz, co możesz zrobić!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Tczewie (fot. tcz.pl)
Tczew - Nie chcesz składać wniosku o emeryturę w czasie pandemii? Zobacz, co możesz zrobić!
Chcesz złożyć wniosek o emeryturę, rentę albo o ich przeliczenie czy podjęcie wypłaty, a z różnych przyczyn nie możesz tego zrobić w okresie trwania epidemii?  Nie musisz martwić się, że nie otrzymasz wypłaty za czas jej trwania. Wystarczy, że wniosek wraz z oświadczeniem złożysz najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii.

Zasadą jest, że np. prawo do emerytury ZUS przyznaje od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii.

Emerytury, renty i inne świadczenia o charakterze długoterminowym ZUS przyznaje, ponownie ustala ich wysokość lub wypłaca na podstawie wniosku, jeżeli zostanie on złożony najpóźniej 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu  epidemii. ZUS może w tej sytuacji ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełnione były wymagane do tego warunki - nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie.

Innymi słowy, jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę np. w lipcu, ale warunki do niej spełnił już w marcu, będzie miał prawo do świadczenia od marca, o ile, do wniosku dołączy oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca.


-
Należy pamiętać, że nie dotyczy to przyznawanych przez Prezesa ZUS  tzw. świadczeń w drodze wyjątku i rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu "Mama 4 plus".
Nowe przepisy wydłużyły również termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Jeżeli ktoś ubiega się o to świadczenie, wniosek w tej sprawie musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m.in. to, że przez 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od ustania stanu epidemii. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.

Uprawniony do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może powiadomić ZUS o wysokości przychodu uzyskanego od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od ustania stanu epidemii.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.

Sonda - odpowiedz na pytanie

Kogo chcesz na letnim koncercie w Tczewie? (część 1 z 2)

Drukuj
Prześlij dalej