Do przedszkoli z gminy Pelplin trafił sprzęt i pomoce dydaktyczne

(fot. pelplin.pl)
Do przedszkoli z gminy Pelplin trafił sprzęt i pomoce dydaktyczne
Przedszkola z terenu Gminy Pelplin otrzymały nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszystko to za sprawą realizowanego od kilku miesięcy przez pelpliński urząd projektu pn. "Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat".

Od kilku miesięcy na terenie Gminy Pelplin realizowany jest projekt pn. "Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat". Jego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w pięciu przedszkolach z terenu Gminy Pelplin. Projekt zakładał m. in. utworzenie 40 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków poprzez adaptację nowych pomieszczeń na II piętrze budynku w ZKiW nr 1 w Pelplinie czy też realizację zajęć dodatkowych w przedszkolach, rozwijających u dzieci istotne umiejętności. W ramach projektu przewidziano także zakup nowego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla gminnych przedszkoli. Wyposażenie pozwoli na realizację założonych celów projektowych oraz wzbogaci ofertę edukacyjno-wychowawczą pelplińskich placówek.

Wykonawcą dostaw pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli została firma "Kladrew" z Kiełpina, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu. Łączna wartość zakupionego sprzętu to ponad 640 tyś zł. W ramach tej kwoty zostały zakupione m. in. nowe zabawki, gry edukacyjne, pomoce i sprzęt do integracji sensorycznej oraz zajęć gimnastycznych, również sprzęt IT: tablety, laptopy, interaktywne tablice oraz roboty do nauki kodowania. Dostarczone zostały także programy multimedialne wspomagające pracę z uczniami, w tym dla dzieci z dysfunkcjami (np. dysleksja i dyskalkulia) oraz wspierające terapie logopedyczne i wiele innych. Szczególnie ciekawy jest program multimedialny do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej oparty na założeniach metody prof. Alfreda Tomatisa. Ten innowacyjny system służy do treningu kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu.

Całe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat". Przypominamy, że projekt ten opiewa na łączną kwotę blisko 3 mln zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 sięga 2,5 mln zł, co daje aż 85% środków zewnętrznych na realizację projektu.


Drukuj
Prześlij dalej