ZUS o dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Dziecko, matka
Tczew - ZUS o dodatkowym zasiłku opiekuńczym
Od 9 do 29 listopada ponownie będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można będzie z niego skorzystać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku, gdy te placówki nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia. Świadczenie przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, gdy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek przysługuje także wtedy, gdy z powodu COVID-19 dzieckiem nie może zaopiekować się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny.

- Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić opiekę nad taką osobą w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. Chodzi tu o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.


Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).

Oświadczenie o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Drukuj
Prześlij dalej