ZUS rozpoczął wysyłkę dwóch ważnych decyzji

List z ZUS (fot. mat. prasowe)
Tczew - ZUS rozpoczął wysyłkę dwóch ważnych decyzji
W tym roku decyzje o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. "trzynastki" świadczeniobiorcy otrzymają w jednej przesyłce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie rozpoczął wysyłkę listów, która zakończy się w drugiej połowie maja.

W najbliższym czasie emeryci i renciści w swoich skrzynkach pocztowych znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca świadczenie. Dowiedzą się również, że przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. "trzynastkę". Podobnie jak w ubiegłym roku obie informacje będą wysłana się w jednym liście.

- W marcu zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe, czyli emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Na waloryzacji zyskało przeszło 8,5 miliona osób. W tym roku świadczenia wzrosły o 7 proc. Dodatkowym wsparciem dla świadczeniobiorców Jest tzw. trzynasta emerytura. W tym roku wniosła ona 1338,44 zł brutto. Ze tej kwoty została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, co oznacza, że do kieszeni emerytów i rencistów trafiło 1217,98 zł. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.

"Trzynastka" przysługiwała wszystkim, którzy mieli na 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.


Drukuj
Prześlij dalej