Przedsiębiorco pamiętaj! Do końca stycznia musisz złożyć ważny formularz

ZUS (fot. tcz.pl)
Przedsiębiorco pamiętaj! Do końca stycznia musisz złożyć ważny formularz
Część płatników składek do 31 stycznia musi złożyć informacje niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2023 rok - ZUS IWA. Dzięki tym danym można ocenić stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a co za tym idzie, ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek przesłania formularza ZUS IWA dotyczy tych, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe i zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 osób oraz na 31 grudnia 2022 r. byli wpisani do rejestru REGON. Dla pozostałych, składka na ubezpieczenie wypadkowe jest stała i do końca marca tego roku wynosi 1,67%.

- W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej, liczbie wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia spowodowanego czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Od tych danych zależy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał od kwietnia 2023 r. do marca 2024 r. Składka ta jest w całości finansowana przez pracodawcę, a środki z niej, przeznaczane są na wypłatę świadczeń poszkodowanym. Im więcej w firmie wypadków i czynników szkodliwych dla zdrowia, tym jest ona wyższa. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.


Zawiadomienie o ustalonej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie doręczane przez ZUS elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania formularzu ZUS IWA oraz ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600 oraz w każdej placówce ZUS.

Drukuj
Prześlij dalej