Przyjmą plan adaptacji do zmian klimatu

Zmiany klimatu (fot. mat. prasowe)
Przyjmą plan adaptacji do zmian klimatu
Na styczniowej sesji Rada Miasta będzie głosować uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Dokument pomoże m. in. w aplikowaniu o środki unijne na rzecz miasta.

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze miasta oraz zawiera propozycje konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawodawstwem, dokument ten nie jest obligatoryjny, jednakże projektowane zmiany w prawie ochrony środowiska zakładają, że może on stać się dokumentem wymaganym prawem dla miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

- Zgodnie z regulaminem naboru projektów w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki w tym naborze jest uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. To warunek konieczny, by Gmina Miejska Tczew mogła pozytywnie przejść ocenę formalną wniosków. Aplikowanie w odpowiedzi na przedmiotowy nabór jest również jednym z etapów koniecznych w celu pozyskania środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021- 2027. Pozyskanie środków na realizację projektów pn. "Zielony Tczew - odnowa i rewitalizacja trzech miejskich parków" oraz "Zielony Tczew - renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinków wodociągu odpływowego wód deszczowych i zagospodarowaniem przestrzeni" wymaga uprzedniej próby zdobycia środków z programu FENIKS. - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Sesja, na której odbędzie się głosowanie, została zaplanowana 25 stycznia.


Drukuj
Prześlij dalej