Raport. Jakość powietrza w województwie pomorskim

Niebo, powietrze, świeżość
Tczew - Raport. Jakość powietrza w województwie pomorskim
Ocenę jakości powietrza w Pomorskiem (2020 r.) wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie rzeczywistych pomiarów zanieczyszczeń w stacjach monitoringu powietrza oraz wspomagających metod modelowych.

Na podstawie oceny została przeprowadzona klasyfikacja jakości powietrza ze względu na kryteria ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin, oddzielnie dla dwóch stref województwa pomorskiego: aglomeracji trójmiejskiej oraz strefy pomorskiej. Klasyfikacja została przeprowadzona dla wymaganych zanieczyszczeń, w tym drobnych pyłów zawieszonych (PM10, PM2.5), a także zawartych w nich metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu).

Wartości (kryterialne) zostały dotrzymane dla większości zanieczyszczeń w województwie pomorskim. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzi, do klasy C (najniższej) została zakwalifikowana strefa pomorska. Strefa aglomeracja trójmiejska otrzymała klasę A dla wszystkich zanieczyszczeń podlegających ocenie.

Pełny raport - http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/publications/card/1446


Więcej informacji o rocznych ocenach jakości powietrza, a także bieżące dane pomiarowe znajdują się na portalu Jakość Powietrza GIOŚ - http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

Drukuj
Prześlij dalej