Bezpłatne szkolenie w ZUS. Tym razem dla emerytów i rencistów

Email, komputer, wiadomość
Bezpłatne szkolenie w ZUS. Tym razem dla emerytów i rencistów
Zasady i warunki przeliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych będą tematem najbliższego spotkania online organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedz się jak można z niego skorzystać i czego dzięki niemu się dowiesz.

We wtorek, 7 marca, o godz. 10:00, ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenie online z zakresu rent i emerytur. Jego tematem będą warunki i zasady przeliczania tych świadczeń. Uczestnicy webinarium dowiedzą się m.in. kiedy będzie można przeliczyć emeryturę lub rentę, jakie dokumenty należy dostarczyć oraz kto może się o takie przeliczenie starać. Zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: slupsk_wydarzenia@zus.pl.

Szkolenie on-line prowadzone będzie pośrednictwem platformy Cisco Webex Meeting. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link do spotkania, datę i temat szkolenia, nazwę zakładu pracy, liczbę uczestników oraz numer telefonu do kontaktu. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie z podpisanym oświadczeniem RODO dostępnym na stronie zus.pl. ZUS prosimy o zgłaszanie się na szkolenie najpóźniej dzień wcześniej do godz. 10.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA