PCPR szuka rodzin zastępczych

Rodzina
PCPR szuka rodzin zastępczych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie zaprasza osoby zainteresowane na szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w kwietniu.

Aby stworzyć rodzinę zastępczą, trzeba spełnić szereg warunków - m. in. dotyczących warunków bytowych, niekaralności, czy wreszcie trzeba przejść specjalne szkolenie. Rodziny dzielą się na tzw. zawodowe i te spokrewnione - mowa np. o dziadkach, czy innej najbliższej rodzinie, do których dzieci trafiają w wyniku orzeczenia sądu. Wysokości świadczeń wypłacanych opiekunom określają przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- Każdy, kto może stwierdzić, ze miał szczęśliwe dzieciństwo, nigdy nie odczuje tragedii dziecka, pozbawionego domu rodzinnego. Trudno jest pojąć, że dla rodziców może być coś ważniejszego niż ich własne dziecko? Trudno jest pojąć, że rodzice biologiczni nie potrafią docenić niebywałego daru, jakim jest możliwość posiadania i wychowywania własnych dzieci. Najczęstszymi przyczynami, które powodują, że dzieci zostają odebrane z rodzin biologicznych są: ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, brak pracy, alkoholizm i inne uzależnienia, ciężkie choroby somatyczne i psychiczne, niezaradność życiowa, niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz skutki przedwczesnego macierzyństwa. Pytając o właściwe miejsce wychowania dziecka, każdy, bez wahania, odpowie, że jest nim rodzina. Każdy zapewne potwierdzi, ze placówka nie wychowa, nie otoczy miłością, nie da poczucia bezpieczeństwa, nie zbuduje zdrowej tożsamości. Jedynym ratunkiem dla nich są rodzinne formy opieki zastępczej. - wyjaśnia PCPR.


Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Jest to przejściowa - okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Podjęcie decyzji i starań o ustanowienie rodziny zastępczej wymaga wielkiego serca, a jeszcze większej odwagi i odpowiedzialności. Dziecko umieszczane w rodzinie zastępczej jest po szczególnych przejściach, jest dzieckiem skrzywdzonym. Zostaje wyrwane ze swego środowiska, później trafia do placówki, tracąc dotychczasowe życie, czuje się odtrącone i pozostawione na pastwę losu. Rodzinna opieka zastępcza jest jedna z zasadniczych form opieki nad dziećmi, które jej nie maja ze strony rodziców i jest usługa na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza daje dzieciom i rodzicom szanse, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. Miejsce, w którym dzieci poczułyby, ze są w ich pobliżu osoby, które otaczają je miłością i troska tak bardzo potrzebna do tego ich właściwego rozwoju.


Najbliższe szkolenie dla kandydatów rozpocznie się 11 kwietnia 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew
- 58 530 44 40
- 58 532 07 84
e-mail: pcpr@pcpr.tczew.pl
Więcej informacji na temat pieczy zastępczej można znaleźć na stronie PCPR Tczew
https://pcpr.tczew.pl/informacje-ogolne/piecza-zastepcza/


Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA