Kwalifikacja wojskowa 2024 dla gminy Gniew

Żołnierze
Kwalifikacja wojskowa 2024 dla gminy Gniew
Mężczyźni rocznik 2005 z terenu miasta i gminy Gniew zostaną wezwani do stawienia się w dniach od 7 marca do 11 marca 2024 roku w Tczewie przy ul. Jana Sobieskiego 10, w budynku OHP pomieszczenia Ośrodka Szkolenia i Wychowania, gdzie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, określająca zdolność do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy do tej pory nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W wyznaczonym czasie osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:


- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

- dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia, prawo jazdy)

Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące zgłaszają się do kwalifikacji w miejscu swojego czasowego pobytu.

Brak wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed Komisją.

Drukuj
Prześlij dalej