"Cztery pory roku w Tczewie" - do wygrania 3500 zł

Kalendarz miejski 2016 - zwycięskie zdjęcia (fot. mat. prasowe)
Tczew - "Cztery pory roku w Tczewie" - do wygrania 3500 zł
Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu Fotograficznego "Cztery pory roku w Tczewie - KALENDARZ 2021". Przewidziana pula nagród finansowych to 3,5 tys. zł.

- Tak jak we wcześniejszych edycjach zdjęcia powinny przedstawiać Tczew w czterech porach roku. Mogą to być fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być wykonane w 2020 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny. - mówi Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Tczewie.


Celem konkursu jest  fotograficzne przedstawienie walorów Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2021 rok.

Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: sniegula@um.tczew.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do końca października 2020 r. z dopiskiem "KONKURS FOTOGRAFICZNY".


Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci plików cyfrowych o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, dłuższym boku 45 cm, w standardzie RGB lub w skali szarości e-mailem lub na elektronicznym nośniku danych. Dodatkowo można też dołączyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie 30x20 cm.

Każdy uczestnik zgłasza od 4 do 8 fotografii poziomych uwzględniających wszystkie pory roku, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.
Prace konkursowe należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem autora oraz opisem zdjęcia, uwzględniającym porę roku, datę i miejsce jego wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie organizatora lub ze strony www.wrotatczewa.pl

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA