PFRON rozdaje środki na wyrównywanie różnic

Pieniądze
Tczew - PFRON rozdaje środki na wyrównywanie różnic
PFRON ogłosił termin naboru wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Wniosku można składać do 29 stycznia.

Projektodawcy "Programu wyrównywania różnic między regionami III" mogą składać wnioski w ramach:

obszaru A - na zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszaru D - na likwidację barier transportowych;
obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
obszaru G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu mogą być dla:

1) obszaru A: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, i spółdzielnie mieszkaniowe);
2) obszaru B: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3) obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4) obszaru D:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
5) obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6) obszaru F: (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7) obszaru G: powiaty.

Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku.

W przypadku obszaru A i E wnioski w trybie ciągłym należy składać w Pomorskim Oddziale PFRON.

Więcej informacji i wzory wniosków:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/?fbclid=IwAR11s9CubxvmRI-hBIJ8GloHE-bTNJcQ0j7hBDwDIk5PNAmq5zOj9Tb8y0k

Drukuj
Prześlij dalej