Podsumowali szkolne współzawodnictwo

Podsumowanie (fot. mat. prasowe)
Tczew - Podsumowali szkolne współzawodnictwo

zobacz galerię zdjęć: 3
W dniu 17 czerwca 2019 roku w sali korekcyjnej Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10 odbyło się "Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Tczewskiego w Roku Szkolnym 2018/2019". W spotkaniu oprócz dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego i przedstawicieli społeczności uczniowskiej szkół powiatu tczewskiego udział wzięli: Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, Przewodniczący Rady Miejskiej Tczew Zenon Drewa, Dyrektor TCSiR Andrzej Błaszkowski.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Dyrektor PCS w Tczewie Tomasz Tobiański. W swoim wystąpieniu po przywitaniu przybyłych gości zwrócił uwagę na znaczącą rolę Sportu Szkolnego w procesie wychowania dzieci i młodzieży szkolnej oraz na wartości, które wnosi on do życia każdego młodego człowieka. Podkreślił, że dzięki zaangażowaniu i wspaniałej współpracy z gronem nauczycielskim w zakresie propagowania i rozwoju Sportu Szkolnego zakończył się kolejny etap nauki. Wiele szkół odniosło sukcesy, które nie były przypadkowe, a - konsekwencją ciężkiej pracy i wieloletnich wyrzeczeń.

Podczas spotkania dokonano podsumowania powiatowych zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół przez PCS w Tczewie. Zebrani na uroczystości goście mogli podziwiać osiągnięcia uhonorowanych placówek, oglądając przygotowaną na tę uroczystość prezentację multimedialną.


W roku szkolnym 2018/2019 Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie było organizatorem 85 zawodów wchodzących w skład Kalendarza Imprez Sportowych Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku, w tym 77 zawodów szczebla powiatowego oraz 7 półfinałów i 1 finału wojewódzkiego. Zawody zostały przeprowadzone odrębnie dla każdej z 3 kategorii wiekowych tj. Igrzysk Dzieci (uczniów klas I-VI szkół podstawowych, rocznik 2006 i młodszych), Igrzysk Młodzieży Szkolnej (uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i III klasy wygaszanych gimnazjów, rocznik 2003-2005) oraz Licealiady (uczniów szkół średnich dziennych, rocznik 1999 i młodszych). Uczniowie szkół podstawowych współzawodniczyli w 17 dyscyplinach sportowych, natomiast szkół pozostałych kategorii kolejno w 16 i 11 konkurencjach. W Igrzyskach Dzieci udział wzięły dzieci i młodzież 18 Szkół Podstawowych, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - 15 Gimnazjów (Oddziałów) i w Licealiadzie - 11 Szkół Średnich Dziennych. Zawody były organizowane na obiektach sportowych całego powiatu tczewskiego. Tegoroczny cykl imprez sportowych rozpoczął się w dniu 26 września 2018 roku zawodami w szachach drużynowych i zakończył w dniu 29 maja 2019 roku rozgrywkami Trójboju Lekkoatletycznym szkół podstawowych.

W końcowej klasyfikacji punktowej współzawodnictwa sportowego szkół w kategorii Igrzysk Dzieci bezkonkurencyjna okazała się SP Nr 2 w Pelplinie. Po najwyższe laury w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej sięgnęła Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie. Wśród szkół średnich dziennych I miejsce zdobyło niepokonane od kilkunastu lat I LO w Tczewie.
Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w 3 kategoriach wiekowych wszystkie szkoły uhonorowano pucharami i nagrodami rzeczowymi. Za udział w zawodach wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczył Starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Przewodniczący Rady Miejskiej Tczew Zenon Drewa i Dyrektor PCS w Tczewie Tomasz Tobiański
Podczas uroczystości uhonorowano także kadrę nauczycieli wychowania fizycznego szkół, które w ostatecznej klasyfikacji punktowej zajęły I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych i przyczynili się do ogromnych sukcesów tych szkół. Bardzo dobre wyniki nie byłyby możliwe gdyby nie ich pełna zaangażowania i poświecenia praca.


Na zakończenie uroczystego podsumowania Dyrektor Tomasz Tobiański podziękował władzom Powiatu i Miasta za pomoc i stwarzanie warunków dla popularyzacji Sportu Szkolnego, dyrektorom szkół za udzielone wsparcie przy organizacji imprez sportowych, nauczycielom i uczniom - za aktywny udział w rywalizacji w ramach współzawodnictwa sportowego szkół powiatu tczewskiego oraz za stwarzanie pięknych, pełnych emocji widowisk sportowych oraz członkom zarządu WSZS w Gdańsku za pomoc w realizowaniu statutowych zadań i dobrą współpracę. Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz pogratulował, życząc im kolejnych sukcesów w dalszej pracy, jak również w życiu osobistym oraz satysfakcji i zadowolenia z podejmowanych działań.
Zwycięzcom za wysokie wyniki także pogratulował i podziękował Starosta Tczewski Mirosław Augustyn.Wyróżnione szkoły za współzawodnictwo sportowe:

Igrzyska Dzieci:
I Miejsce - SP Nr 2 w Pelplinie (120 pkt)
II Miejsce - SP Nr 1 w Gniewie (104 pkt)
III Miejsce - SP Nr 12 w Tczewie (103 pkt)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
I Miejsce - SP Nr 4 w Tczewie (172 pkt)
II Miejsce - SP Nr 2 w Gniewie (101 pkt)
III Miejsce - ZKiW Nr 1 w Pelplinie (97 pkt)

Licealiada
I Miejsce - I LO w Tczewie (185 pkt)
II Miejsce - II O w Tczewie (183 pkt)
III Miejsce - ZSE w Tczewie (170 pkt)


Więcej informacji na stronie www.pcs.tczew.pl

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA