IV Gminny Turniej Orlika

(fot. mat. prasowe)
Tczew - IV Gminny Turniej Orlika
Zapraszamy na czwartą edycję Mistrzostw Gminy Pelplin w piłce nożnej sześcioosobowej!

1.Organizatorzy

Pelplińskie Centrum Sportu
KS Centrum Pelplin
Lokalni Animatorzy Sportu w Pelplinie


2.Termin

19 lipca 2020 r., godz. 9:00

3.Program

9:00 - Otwarcie Gminnego Turnieju Orlika
9:10 - Rozgrywki Grupowe
13:30 - Rozgrywki Pucharowe
15:00 - Dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

4.Miejsce

Kompleks boisk sportowych " Orlik" w Pelplinie, ul. Kościuszki 12 A

5.Cele

Popularyzacja piłki nożnej jako formy rekreacji ruchowej
Zachęcenie mieszkańców do spędzenia aktywnie wolnego czasu poprzez zabawę i sportową rywalizację

Wyłonienie drużyn prezentujących najwyższy poziom sportowy

6. Zasady rozgrywek

Na boisku występuje 5 zawodników + bramkarz,
Drużynę stanowi maksimum 10 zawodników
Na boisku musi przebywać minimum 4 zawodników z danej drużyny,
Czas gry zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
Maksymalna liczba drużyn to 12 (decyduje termin zgłoszenia)
System rozgrywek zostanie opracowany po zakończeniu zgłoszeń oraz przedstawiony zgłoszonym zespołom najpóźniej 16.07.2018 r.
Za grę zgodną z przepisami odpowiada sędzia.

7. Przypisy gry

Nie obowiązuje przepis o spalonym.
Rzut karny wykonuje się z punktu wyznaczonego przez sędziego.
Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym.
Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika schodzącego.
Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska, ale nie dalej niż 0,5 m od niej.
Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka znajduje się ustawiona do wznowienia gry.
Pozostałe przepisy zgodnie z PZPN.

8. Uczestnictwo

Warunkiem zgłoszenia do rozgrywek jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wzór dostępny u organizatora) i dostarczenie go do siedziby Pelplińskiego Centrum Sportu do dnia 16.07.2019 r. do godziny 13:00 lub na adres mailowy: sport@pcspelplin.pl (Gminny Turniej Orlika w tytule wiadomości).
Warunkiem udziału jest opłacenie wpisowego w wysokości 50 złotych za drużynę, przelewem na nr konta Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie - 80 8342 0009 2005 4498 2000 0001.
W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w turnieju (wzór dostępny u organizatora)
Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

9. Nagrody

Zwycięska drużyna otrzyma puchar, medale, pamiątkowy dyplom oraz upominki.
Drużyny z miejsc II-III otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
Drużyny za zajęcie IV-VIII miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Podczas turnieju wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik.
Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

10. Postanowienia końcowe

Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas turnieju.
Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, w innym wypadku biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas zawodów.
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator w trakcie turnieju zapewnia sędziego oraz opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Turnieju.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA