Szukają kandydatów na sędziów

PZPN (fot. materiały organizatora)
Tczew - Szukają kandydatów na sędziów
Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej na kurs rozpoczynający się 18 lutego 2012 r.

Na zgłoszenia kolegium czeka do 08.02.2011 r. Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:

1) Ankietę kandydata,
2) Oświadczenie kandydata o niekaralności,
3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek dopuszczenia kandydata do 5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

Kurs będzie odbywał się w weekendy, spotkania sobotnio - niedzielne. Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany po zweryfikowaniu ilości uczestników (na pierwszych zajęciach dokładny harmonogram kursu). Koszt kursu: ok. 200 zł (cena kursu obejmuje również wydawnictwo PZPN "Przepisy Gry w Piłkę Nożną:).

Za przyjęcie na kurs odpowiedzialny jest:
LESZEK WNUK - Biuro Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN
e-mail: biuroks@pomorski-zpn.pl Telefon 697 038 209

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:

Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:

o wiek: 17-32 lata,
o posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem ostatniej klasy szkoły ponad gimnazjalnej,
o posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
o odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
o uzyskał pozytywne wyniki z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego (po uprzednim okazaniu badań lekarskich wykonanych w Przychodni Sportowo-Lekarskiej z adnotacją "zdolny do sędziowania meczów piłki nożnej"),

• Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51), bądź poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail wskazany powyżej.
• Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet sędziów piłkarskich, obowiązana jest do odbycia rozmowy kwalifikacyjne 14 LUTEGO, a następnie do ukończenia kursu oraz złożenia egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, wyznaczoną przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.
• Uczestnik kursu - po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym - uzyskuje na podstawie uchwały Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN tytuł „sędziego próbnego”.
• Sędzia próbny może być mianowany przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN sędzią rzeczywistym po odbyciu co najmniej jednorocznej praktyki i przeprowadzeniu jako sędzia główny minimum 20 zawodów - w tym 10 jako sędzia główny.
• Tytuł sędziego rzeczywistego nadaje się uchwałą Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. Po mianowaniu na sędziego rzeczywistego, sędzia ten zostaje zaliczony do grupy sędziów klasy B.

EGZAMINY
1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest minimum 60%-owa frekwencja oraz obowiązkowe uczestniczenie w praktycznym szkoleniu podczas obserwowania zawodów.
2. Egzamin pisemny- test z Przepisów Gry. Egzamin zalicza 70% prawidłowych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź Komisja przyznaje 1 punkt. Test przygotowuje Komisja Egzaminacyjna. Zaleca się aby pytania miały prosty, jednoznaczny charakter. Czas trwania testu nie powinien przekraczać jednej minuty na każde pytanie. W przypadku pytań z odpowiedziami zawierającymi wyliczenia - za każdy prawidłowy element odpowiedzi komisja przyznaje odpowiednią część jednego punktu.
3. Każdy sędzia musi poprawnie wypełnić sprawozdanie z zawodów. W sprawozdaniu muszą zostać opisane przynajmniej: 2 wymiany zawodników, opis trzech napomnień za różne przewinienia, dwa wykluczenia, informacje o doznanej kontuzji itp. Czas trwania 30 min. Egzamin zalicza prawidłowe wypełnienie sprawozdania bez błędów merytorycznych.

Egzamin ustny. Polega na rozmowie na temat zdawanego testu pisemnego, omówienia popełnionych w nim błędów oraz wyczerpującej odpowiedzi na trzy pytania zadane przez Komisję. Egzamin jest zaliczony, jeżeli sędzia rozumie popełnione błędy w teście pisemnym oraz udzieli prawidłowej odpowiedzi na 2 z 3 zadanych pytań przez komisję.

Egzamin kondycyjny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kondycyjnego jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego i ustnego. Przewidzianą formą egzaminu kondycyjnego jest test interwałowy.
1. Sprawdzian kondycyjny - interwałowy - składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z obu testów.
Test 1:
6x40 metrów w odstępach 1,5 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas 6,4 sekundy (odpowiednio dla kobiet: 6,8 sekundy) dla każdego z 6 szybkich biegów.
o Jeżeli zdający upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1x40 metrów).
o Jeśli zdający nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie.
o Jeśli dwa sprinty są niezliczone, to zdający nie zalicza tego testu.
UWAGA: warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1.
Test 2:
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem:
o Na pierwszy gwizdek prowadzącego test - zdający muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 45 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Odpowiednie czasy dla kobiet wynoszą: 35 i 50 sekund.
o Na kolejny sygnał gwizdkiem zdający muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 45 sekund. To składa się na 1 okrążenie.
o Każdy zdający musi przybyć przed sygnałem gwizdka do "strefy chodzenia", którą wyznaczają 3 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów).
o Jeśli zdający wyraźnie nie postawi jednej stopy w "strefie chodzenia", to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie.
o Za pierwszym razem zdający otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony.
o Zdający nie mogą opuścić "strefy chodzenia" przed następnym gwizdkiem.
o Minimalna liczbą okrążeń do zaliczenia tego testu wynosi 10.
W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansu, test kondycyjny nie będzie zaliczony.
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (3)
dodaj komentarz

 • +10

  _gość

  11.01.2012, 20:53

  j**ac pzpn

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx3.xx7 
 • +3

  _gość

  12.01.2012, 15:20

  SZambo

  PZPN to szambo.

  Cytuj
  IP: 80.52.xx3.xx8 
 • +4

  ja_gość

  11.01.2012, 22:01

  ha ha

  hmmm ... warto spróbować, 200zł , parę dni i potem można nieźle zarabiać (za "ustawianie") Najlepsze jest to: "odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany" Znaczy się, że nie będzie brał za ustawianie.... tak na pewno :))) Ciekawe co "Fryzjer" i jego kolesie na to:)

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx0.xx4 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.