Bezcenne zdjęcia, pocztówki i mapy wkrótce w tczewskiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna (fot. tcz.pl)
Tczew - Bezcenne zdjęcia, pocztówki i mapy wkrótce w tczewskiej bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna wzbogaci się niebawem o prawdziwy skarb. Wszystko za sprawą Ireneusza Dunajskiego, kolekcjonera i pasjonata dziejów Tczewa, który zdecydował się przekazać swoje zbiory tczewskiej książnicy.

W skład kolekcji wchodzi ok. 500 eksponatów, na które składają się gromadzone przez blisko 20 lat: pocztówki, mapy, zdjęcia, ryciny Tczewa, a także archiwalne gazety i książki.

- Najstarsze materiały kolekcji  pochodzą z 1657 r., większość stanowią stare i bardzo rzadkie pocztówki Tczewa - informuje Krzysztof Korda, dyr. MBP w Tczewie. - Wśród historycznych zbiorów nie brakuje również unikatów, współtworzących lokalną historię i kulturę. Kolekcja ta dzięki środkom z budżetu miejskiego trafi do zbiorów Sekcji Historii Miasta, działającej w strukturach tczewskiej biblioteki.


Rozmowy i ekspertyzy trwały łącznie 3 miesiące. Rada Miejska zdecydowała się przeznaczyć na zakup kolekcji 100 tys. zł. Dzięki nowemu nabytkowi mieszkańcy zyskają możliwość obcowania z bezcennymi eksponatami, dostępnymi zazwyczaj wyłącznie wąskiemu gronu kolekcjonerów.


Znaczną część zbiorów stanowią XIX i XX-wieczne pocztówki, przedstawiające widoki dawnych przedmieść oraz ulic Starego i Nowego Miasta, "Kozenu", jak również ówczesnych wsi: Suchostrzyg, Czyżykowa, Zacisza (obecnie Górki). Wśród zgromadzonych przez Ireneusza Dunajskiego skarbów znajdziemy także cenne staloryty - najstarszy z 1807 roku!
To jednak nie wszystko. Biblioteka otrzyma również pochodzące z lat 1859-1860 drzeworyty z widokiem mostu oraz wiele archiwalnych fotografii, wśród nich prawdziwy unikat - pierwszą fotografię lotniczą Tczewa z roku 1914.

Drukuj
Prześlij dalej