Kontrowersyjna tablica zostanie usunięta!

Kontrowersyjna tablica zostanie usunięta!
Byłeś(aś) świadkiem jakiegoś zdarzenia? Coś Cię bulwersuje? Chcesz przekazać coś ciekawego? Zgłoś teraz zdarzenie, zapewniamy anonimowość.
Można śmiało powiedzieć, że kontrowersje wokół haniebnej tablicy, która zainstalowana jest na pomniku żołnierzy radzieckich, niebawem się zakończą.

Tablica, której treść brzmi, jak wiernopoddańczy akt zawierzenia Sowietom zostanie usunięta!

Dlaczego?

W ostatnich tygodniach działacze struktur narodowych w Tczewie ponownie podjęli temat usunięcia pomnika i tablicy.


Po konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej wysłane zostały stosowne pisma do wojewody pomorskiego i prezydenta Tczewa.

Z uzyskanej od prezydenta miasta informacji wynika, że pomorski urząd wojewódzki zawnioskował o usunięcie przez miasto owej tablicy, na co prezydent przystał.

To krok w dobrą stronę. Związek Radziecki nas nie wyzwalał. Wypchnęli z Polski Niemców, by przejąć kontrolę nad krajem. Ich porządki znaczyły mordy, gwałty, grabieże i strach. Nowe władze polskie wcale polskimi nie były. Polacy ich sobie nie wybrali-byli to namiestnicy z nadania Kremla.

Należy rozliczyć się z historią i wszelkie elementy poprzedniego systemu usunąć z przestrzeni publicznej. Nie może być tak, że wielu bohaterów leży pogrzebanych w bezimiennych grobach, a ich oprawcy mają pomniki. Nie ma na to zgody!

Kolejnym krokiem musi być przeniesienie mogił na cmentarz wojskowy i usunięcie pomnika. Niebawem odbędzie się manifestacja w tej sprawie!

Warto przypomnieć, że tczewscy narodowcy już od wielu lat podejmują starania, by sowiecki pomnik zniknął z przestrzeni publicznej Tczewa.

Autorem artykułu jest Młodzież Wszechpolska, Tczew

Tcz24 jest częścią serwisu Tcz.pl, którą współtworzą jego użytkownicy. Znajdujące się tutaj materiały nie zostały stworzone przez redakcję serwisu Tcz.pl, lecz przez użytkowników serwisu zgodnie z zasadami wymienionymi tutaj: Regulamin publikacji w Tcz24.
Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (23)
dodaj komentarz

 • _gość_gość

  09.02.2023, 17:23

  no i gites :)

  Odpowiedz
  IP: 5.173.xx3.xx1 
 • Jadwiga_gość

  09.02.2023, 21:53

  W końcu ten ohydny napis zniknie, to nie byli bohaterzy. tyle lat na to czekałam

  Odpowiedz
  IP: 82.180.xx1.xx5 
 • Kinjo_gość

  09.02.2023, 21:58

  Brawo Wszechpolacy

  Jedyni, którym na czymś zależy! Niestety tablica nadal jest na pomniku. Miasto się nie spieszy...

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx1.xx0 
 • Mariusz_gość

  09.02.2023, 22:01

  .

  Bardzo dobrze!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx0.xx4 
 • Piotr S.

  09.02.2023, 22:21

  Zniknęła gwiazda, teraz zniknie tablica a na końcu cały pomnik. To niebywałe, że 34 lata po zakończonej komunie w Polsce takie miejsca nadal znajdują się w przestrzeni publicznej, nie tylko w Tczewie. Dlaczego nikt się tym nie zajął przez tyle lat ?

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • Czerwony_gość

  09.02.2023, 22:26

  Rosja nas wyzwoliła a pomnik im się należy bo byli bohaterami !

  Odpowiedz
  IP: 86.48.xxx.xx0 
 • marek_gość

  09.02.2023, 22:33

  Czas odrobić lekcję z historii :)

  Cytuj
  IP: 165.231.xx7.xx4 

  Anty czerwony_gość

  10.02.2023, 09:41

  Współczuję tobie gościu, zamiast się uczyć to ty chyba fajki za szkołą paliłeś

  Cytuj
  IP: 194.32.xx5.xx9 

  Donaldzik Tusek._gość

  14.02.2023, 19:10

  FUCK PUTIN

  putin to ty? Z małej bo tylko na to zasłużył.

  Cytuj
  IP: 46.205.xx0.xx0 
 • gość _gość

  09.02.2023, 22:48

  O ho ho, zaczyna się dekomunizacja Tczewa, no brawo brawo, szkoda że tak długo trzeba było na to czekać.

  Odpowiedz
  IP: 185.225.xx8.xx4 
 • Benito_gość

  09.02.2023, 22:57

  Precz z tym ścierwem!

  Nareszcie, już dawno powinni wywalić ten czerwony syf z tego miasta

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx1.xxx 
 • Jarol_gość

  10.02.2023, 09:20

  I to jest dobra wiadomość !

  Odpowiedz
  IP: 103.219.xx0.xx2 
 • Trump _gość

  10.02.2023, 09:55

  Szacun za walkę o prawdę

  Ponad 30 lat już czekamy na rozwiązanie problemu z tym pomnikiem. Pewnie jeszcze poczekamy, bo jak widać nawet, gdy wojewoda da zgodę na zdjęcie tablicy to miasto nie kwapi się do jej usunięcia. Może komuś jednak nie przeszkadza? Skoro pismo jest z 2 lutego to dlaczego jeszcze nie ściągnięto tablicy? Po co z tym zwlekać? Na co czekać? Wstyd i tyle.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx2.xx8 
 • dziabniety_gość

  10.02.2023, 11:00

  ja

  Ta tablica już dawno powinna była być usunięta. To, że teraz zaczęła władzom przeszkadzać, że teraz zaczęła być cierniem w boku to tylko pokazuje na dwulicowość naszych władz i ludzi. Usuną to, i będą się potem chwalić, że to zrobili, klepać się po ramionach, gratulować, etc. Takie coś nie powinno mieć miejsca.

  Odpowiedz
  IP: 83.23.xx0.xx6 
 • Trump _gość

  10.02.2023, 11:04

  To nie władzy zależało na usunięciu tablicy, a narodowcom. Z resztą oni walczyli o to od lat. Teraz zarządzono, by to zdjąć, ale służby miejskie się do tego nie kwapią.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx2.xx8 
 • pacta sunt servada_gość

  10.02.2023, 12:11

  Rosja-Polska. Umowa o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji. Kraków.1994.02.22. UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami, biorąc pod uwagę postanowienia artykułu 17 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 r., a także podpisane wraz z nim wspólne oświadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 1. Niniejsza umowa reguluje współpracę Stron w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw związanych z ustalaniem, rejestracją, urządzaniem, zachowaniem i należytym utrzymaniem miejsc pamięci i spoczynku - polskich w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich w Rzeczypospolitej Polskiej - żołnierzy i osób cywilnych poległych, pomordowanych i zamęczonych w wyniku wojen i represji, zwanych dalej "miejscami pamięci i spoczynku". Postanowienia niniejszej umowy obejmują także sprawy związane z ekshumacją szczątków zwłok i godnym ich pamięci ponownym pochowaniem. 2. Strony realizując współpracę, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, kierują się postanowieniami niniejszej umowy, celami i zasadami Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r. i Protokołów dodatkowych do tych konwencji, a także państwowymi, narodowymi i religijnymi zwyczajami i tradycjami narodów Polski i Rosji. 3. Postanowienia niniejszej umowy obejmują groby żołnierzy i osób cywilnych, nie mieszczących się w określeniu ustępu 1 niniejszego artykułu, lecz które znajdują się na terenie miejsc spoczynku, o których mowa w ustępie 1. Artykuł 2 1. Strony będą wymieniać wszelkie posiadane informacje, dotyczące położenia miejsc pamięci i spoczynku, ich liczby i wielkości oraz danych osobowych poległych, pomordowanych i zamęczonych. 2. Na podstawie informacji, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, każda ze Stron sporządzi wykaz wszystkich znanych miejsc pamięci i spoczynku. 3. Każda ze Stron umieści w wykazie i zapewni ochronę wszystkich ujawnionych miejsc pamięci i spoczynku, powiadamiając o tym drugą Stronę. 4. Urządzenie miejsc pamięci i spoczynku przewiduje wyznaczenie ich granic, postawienie nagrobków, znaków pamięci, pomników lub innych obiektów upamiętniających. 5. W poszczególnych przypadkach, za zgodą Stron, sposób urządzenia i utrzymania miejsc pamięci i spoczynku może zostać dodatkowo sprecyzowany. Obok istniejących mogą być wznoszone nowe pomniki i inne formy uczczenia pamięci poległych, pomordowanych i zamęczonych, jeśli mają one istotne uzasadnienie historyczne. Artykuł 3 1. Strony utrzymują miejsca pamięci i spoczynku zapewniając ochronę grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniających oraz zazielenienie i zachowanie ich w należytym porządku. 2. Strony będą dążyć do usunięcia z terenu otaczającego miejsca pamięci i spoczynku wszelkich obiektów nie licujących z powagą tych miejsc. 3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego wzajemnego informowania się o wszystkich przypadkach wandalizmu wobec miejsc pamięci i spoczynku oraz do podejmowania niezwłocznych działań w celu przywrócenia tym miejscom należytego porządku, ukarania sprawców zgodnie z ustawodawstwem swojego państwa i zapobiegania podobnym aktom w przyszłości. Artykuł 4 1. Ekshumacja szczątków zwłok żołnierzy i osób cywilnych w celu identyfikacji pochowanych lub przekazania ich do pochowania w ojczyźnie będzie prowadzona wyłącznie na prośbę zainteresowanej Strony i za zgodą Strony, na której terytorium państwowym one spoczywają. 2. Po uzyskaniu zgody na ekshumację i przekazanie szczątków zwłok żołnierzy i osób cywilnych do pochowania w ojczyźnie Strony uzgodnią procedurę przeprowadzenia ekshumacji i przekazania szczątków zwłok, wraz ze znalezionymi przy nich przedmiotami osobistymi, dokumentami, odznaczeniami oraz dystynkcjami. 3. Ekshumacja przeprowadzana jest przez kompetentnych specjalistów pod bezpośrednim nadzorem upoważnionych przedstawicieli Stron. Po zakończeniu prac ekshumacyjnych i przekazaniu szczątków zwłok sporządza się protokół, który między innymi stanowi podstawę przekazania znalezionych przy zwłokach przedmiotów nie wymienionych w ustępie 2 niniejszego artykułu. Artykuł 5 1. Zmiany miejsca spoczynku szczątków zwłok w państwie, w którym zostały one pochowane, odbywają się tylko w sytuacjach wyjątkowych, zgodnie z decyzją właściwych władz tej Strony, na której terytorium państwowym znajduje się miejsce spoczynku. O planowanej zmianie miejsca spoczynku będą niezwłocznie poinformowane właściwe władze drugiej Strony. Zmiany miejsca spoczynku, o których mowa powyżej, będą dokonywane przede wszystkim przez przeniesienie szczątków zwłok w istniejące miejsca spoczynku. 2. Zmiany miejsca spoczynku przeprowadzane będą przez właściwych specjalistów pod bezpośrednim nadzorem upoważnionych przedstawicieli Stron przy obowiązkowym przestrzeganiu ustawodawstwa Państwa, na którego terytorium odbywają się te zmiany. Po zakończeniu tych czynności sporządza się protokół. 3. Jeśli teren będący miejscem pamięci i spoczynku lub jego część, ze względu na wyższą konieczność państwową, jest niezbędny dla innych celów, to Strona, na której terytorium państwowym ten teren się znajduje, zmieni jego granice lub wydzieli inny odpowiedni teren i poniesie wszystkie koszty powtórnego pochówku i urządzenia cmentarza. Strony będą przeprowadzać konsultacje w celu wypracowania uzgodnionych decyzji w sprawach dotyczących wytyczenia nowych granic terenu lub wyboru nowego terenu oraz sposobu jego urządzenia, włącznie z przeniesieniem pomników, uwzględniając przy tym postanowienia ustępu 2 artykułu 1 niniejszej umowy. Artykuł 6 1. Każda ze Stron, po uzgodnieniu z drugą Stroną, przyjmie na swoim terytorium państwowym wyznaczone przez właściwe organy tej drugiej Strony specjalne grupy robocze, w celu przeprowadzenia przedsięwzięć związanych z ustaleniem danych osobowych poległych, pomordowanych i zamęczonych, ich upamiętnieniem oraz wykonania innych działań przewidzianych w artykułach 1-5 niniejszej umowy, na okres niezbędny do ich zakończenia. 2. Każda ze Stron zapewni, zgodnie z ustawodawstwem swego państwa, specjalnym grupom roboczym drugiej Strony wszystkie niezbędne warunki dla ich działalności, łącznie z udostępnieniem pomieszczeń roboczych i mieszkalnych, swobodą dostępu do miejsc pamięci i spoczynku oraz korzystaniem z wszelkich źródeł informacji dotyczących tych miejsc. Strony zobowiązują się do udzielania tym grupom wszelkiej możliwej pomocy i poparcia. 3. Plany prac specjalnych grup roboczych podlegają uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami tego Państwa, na którego terytorium będą one prowadzone. 4. Upoważnieni przedstawiciele Stron mają prawo, bez wcześniejszego powiadamiania, zapoznać się z działalnością specjalnych grup roboczych. Artykuł 7 1. Sprzęt, środki transportu i materiały czasowo wwożone przez specjalne grupy robocze z terytorium jednego Państwa na terytorium drugiego Państwa, przeznaczone do urządzania miejsc pamięci i spoczynku, są zwolnione od ograniczeń przywozowych, należności celnych i zabezpieczenia tych należności. 2. Powrotny wywóz urządzeń, środków transportu, a także nie wykorzystanych materiałów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, następuje w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia prac na terytorium Państwa, w którym były one wykonywane. 3. Organy celne Stron, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej umowy, uzgodnią uproszczony tryb przemieszczania przez granice sprzętu, środków transportu i materiałów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu. Artykuł 8 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do finansowania wszelkich przedsięwzięć związanych z utrzymaniem na swoim terytorium państwowym przewidzianych w artykule 1 niniejszej umowy miejsc pamięci i spoczynku - polskich w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Miejsca pamięci i spoczynku - polskie w Federacji Rosyjskiej i rosyjskie w Rzeczypospolitej Polskiej - również nowo odkryte, niezależnie od tego, na czyim terytorium się znajdują, będą urządzane na koszt zainteresowanej Strony. 3. Finansowanie przedsięwzięć wyszczególnionych w artykułach 4 i 5 niniejszej umowy ponosi zainteresowana Strona. 4. Każda ze Stron finansuje pobyt i działalność kierowanych przez siebie specjalnych grup roboczych. 5. Każda ze Stron, kierując się dobrą wolą i uwzględniając realne możliwości, może w każdym konkretnym przypadku, w części lub całkowicie, podjąć się realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ustępach 2-4 niniejszego artykułu. Artykuł 9 Nie później niż w dwa lata po wejściu w życie niniejszej umowy Strony przeprowadzą konsultacje w celu oceny jej realizacji, w szczególności wykonania postanowień artykułu 8 niniejszej umowy i określenia priorytetowych kierunków dalszej współpracy. Kolejne konsultacje będą przeprowadzane z reguły nie rzadziej niż raz w roku. Ustalenia co do działań w celu realizacji ustępu 5 artykułu 8 niniejszej umowy, przyjęte przez Strony w trakcie konsultacji, będą sporządzane w formie protokołów dodatkowych do niniejszej umowy. Artykuł 10 1. Każda ze Stron, zgodnie z ustawodawstwem swojego Państwa, zapewni na swoim terytorium państwowym swobodny dostęp obywateli obu Państw do miejsc pamięci i spoczynku. 2. Strony, stosownie do potrzeb, będą sprzyjać zakładaniu i utrzymywaniu muzeów i ośrodków spotkań w pobliżu miejsc pamięci i spoczynku, w celu zapoznania z przeszłością zainteresowanych osób, głównie młodzieży, i podejmowania działań na rzecz pojednania narodów. Artykuł 11 Każda ze Stron wyznaczy upoważniony organ odpowiedzialny za koordynację działań związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. Artykuł 12 1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty późniejszego z powiadomień potwierdzających wykonanie przez każdą ze Stron procedur wewnętrznych niezbędnych do jej wejścia w życie. 2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą ze Stron w drodze przekazania drugiej Stronie pisemnego powiadomienia. W takim przypadku umowa utraci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wysłania powiadomienia. Sporządzono w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc. WSPÓLNE OŚWIADCZENIE MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ W związku z podpisaniem dnia 22 lutego 1994 r. w Krakowie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji oraz dążąc do budowania stosunków polsko-rosyjskich na jakościowo nowej podstawie, a także do przezwyciężenia negatywnej spuścizny przeszłości, mając świadomość ogromu cierpień spowodowanych przez reżim stalinowski, a także pamiętając o niepowetowanych stratach, jakie poniosły narody Polski i Rosji, Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej wyrażają przekonanie, że miejsca pamięci i spoczynku ofiar wojen i represji, obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej i rosyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny być objęte należnym staraniem i opieką. Kierując się dobrą wolą i wartościami humanitarnymi, Strona rosyjska zamierza rozpocząć w maju 1994 r. w Katyniu i Miednoje ekshumację szczątków ofiar totalitaryzmu, w tym oficerów polskich, oraz uczestniczyć w godnym ich pamięci pochowaniu. Strona rosyjska oświadcza, iż jest gotowa ponieść związane z tym koszty oraz udzielić pomocy w urządzeniu cmentarzy-pomników w Katyniu i Miednoje. Strona rosyjska zamierza również udzielać dalszej pomocy w pracach nad urządzaniem innych cmentarzy w miejscach martyrologii obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej. Strona polska oświadcza, iż jest gotowa ściśle współdziałać ze Stroną rosyjską dla zapewnienia należytej troski o znajdujące się na terytorium Polski miejsca spoczynku żołnierzy nie objęte działaniem umowy. Decyzje pociągające za sobą zmianę statusu takich miejsc spoczynku będą podejmowane po uprzednim poinformowaniu urzędów konsularnych Rosji w Polsce. Obie Strony będą rozwijać współpracę w celu zachowania na swoich terytoriach państwowych miejsc pamięci związanych z historią Polski i Rosji. Czytaj więcej na Prawo.pl: tnij.tcz.pl/?u=3e3ca3 ...czuję tu nieświeży zapaszek pisowski....nie raz już pis podpinał się pod środowiska narodowe...owszem pis broni interesów narodowych, tyle że innego narodu niż Polski...sam tekst umowy jest zbyt długi i zapewne niezrozumiały dla zainteresowanych...ale czego można od zaczadzonych wymagać ... symetryczną odpowiedzią Rosji dzieciaki i ich dorośli duchowi przywódcy(czuć pis !)oczywiście się nie przejmują ...

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx1.xx8 
 • to mw wcale nie przeszkadza :)_gość

  10.02.2023, 12:53

  "Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina stał się autorem niefortunnej, najłagodniej rzecz ujmując, wypowiedzi na temat zaproponowanej przez polskie władze tak zwanej misji pokojowej NATO na Ukrainie. Wygłaszając oficjalne stanowisko resortu, urzędnik stwierdził, że "jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego" i w związku z tym decyzja o interwencji powinna podlegać decyzji Kijowa.(...) - Pan prezydent Zełenski mówi, że nie chce mieć na Ukrainie zamrożonego konfliktu. Myślę, że całkowicie zgadzamy się z panem prezydentem Zełenskim i z jego zdefiniowaniem tej sprawy, bo też nie chcemy, żeby ten konflikt na Ukrainie trwał długo, był zamrożony i żeby nie można było ukraińskiego społeczeństwa przed nim ratować - tłumaczył Jasina. - Nawiążę do wypowiedzi ministra Dworczyka: jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w przypadku sojuszników. JESTEŚMY TUTAJ SŁUGAMI NARODU UKRAIŃSKIEGO i jego próśb - dodał." ...czy młodzież wszechpisowska podziela zdanie o służebnej roli Polski I Polaków wobec nieprzyjaznego nam, i wysoce roszczeniowego mafijnego, tworu, na którego utrzymanie dajemy niebotyczne środki na podstawie umowy z 2016 roku???...no , jak TAM Z TYM SŁUŻALSTWEM ?...MW SŁUŻY UKRAINIE ?:)))

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx1.xx8 
 • tik tok_gość

  10.02.2023, 15:30

  zegarmistrz do lamusa

  Kiedy usuną zegar słoneczny w parku . To pomnik upadłości władz Tczewa. w dziedzinie kultury , jakości i dobrego smaku. My mówimy stanowcze NIE zegarom . nawet ten na ratuszu czewskim się spóźnia.

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx9.xx3 
 • EkO_gość

  13.02.2023, 06:10

  niech zwycięży prawda

  Cała sytuacja pokazuje dobitnie, że przez wiele lat, władze miasta nie chciały niczego zrobić w tej sprawie. Dopiero działania narodowców coś wniosły. Niestety, tablica nadal jest zamontowana na pomniku! Ile czasu potrzebuje ZUK, by ją zdemontować? Następne 30 lat? Ilość pozytywnych komentarzy i reakcje ludzi, pokazują dobitnie, że czas rozwiązać sprawę pomnika.

  Odpowiedz
  IP: 82.160.xx7.xx5 
 • bezsrejtu_gość_gość_gość_gość_gość

  17.02.2023, 00:28

  Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela

  Szkoda, że Polacy nie mają takiego stosunku do współczesnego odpowiednika ZSRR czyli Eurokołchozu - to z ostatnich dni: Unia Europejska chce, by w ramach "odtwarzania przyrody" część użytkowanych przez polskich rolników pól została zalana -> tnij.tcz.pl/?u=e7de46 ; Wprowadzenie obowiązku rejestracji zakładu drobiu niezależnie od posiadanej liczby drobiu-> tnij.tcz.pl/?u=e70161 Z broszury rządowej: "Wprowadzenie nowej ustawy podyktowane jest dostosowaniem polskiego porządku prawnego do nowych przepisów Unii Europejskiej w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt." Z mocniejszych wymysłów jeszcze: forsowanie pożywienia z robaków, brak możliwości rejestracji samochodów spalinowych od 2035...

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx4.xx1 
 • KSSK_gość

  22.02.2023, 13:45

  Kto za to zapłaci?

  Ta tablica już kiedyś zniknęła, było wielkie oburzenie i z naszej kasy powstała nowa, lepsza (panzerna). Pytanie kto za to zapłącił? MY Kolejny przykład jak nasze pieniądze lądują w błocie. Przy ściąganiu tej tablicy też zaproszą MSZ Rosji i konsula, czy zrobią to po cichu wysługując się ludźmi z ZUKu?

  Odpowiedz
  IP: 37.47.xx5.xx7 
 • abc_gość

  19.04.2023, 13:34

  pytanie?????

  KTO POZWOLIŁ NA REKLAMĘ " DROŻYZNA "PiS REKLAMY ROZWIESZONE NA UL.GDŃSKIEJ w pobliżu NETTO. DROZYZNA jest w całej EUROPIE i tam partia PRAWA i SPRAWIEDLIWOŚCI nie ma wpływu. CZY na tych prywatnych czy innych obiektach ma ktoś zgodę na powieszenie tego badziwia pomarańczowego z czarnymi literami. Nie uwielbiam tej partii ,ale taka reklama to ośmieszenie drugiej partii jako konkurencji wyborczej.

  Odpowiedz
  IP: 83.8.xx5.xx5 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.