Przedszkola z terenu gminy Pelplin otrzymają blisko 2,5 mln zł dofinansowania

(fot. pelplin.pl)
Tczew - Przedszkola z terenu gminy Pelplin otrzymają blisko 2,5 mln zł dofinansowania
Gmina Pelplin uzyskała kolejne dofinansowanie, tym razem na realizację projektu "Zdolne przedszkolaki z Gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat". W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczystość, podczas której Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła oraz Skarbnik Gminy Pelplin Justyna Lewandowska podpisali umowę na jego realizację. Projekt opiewa na łączną kwotę 2.910.346,68 zł, dofinansowanie ze środków unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi zaś 2.473.794,68 zł, co daje aż 85% środków zewnętrznych na realizację projektu.

Jego celem jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej we wszystkich pięciu przedszkolach z terenu Gminy Pelplin. Projekt zakłada m. in. adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 1 w Pelplinie. Pozostałe placówki przedszkolne, tj.: Przedszkole Nr 2 w Pelplinie, Przedszkole w Kulicach, Przedszkole w Rajkowach oraz Przedszkole w Rudnie zostaną także wyposażone w dodatkowy sprzęt. Ponadto we wszystkich placówkach realizowane będą zajęcia dodatkowe, rozwijające u dzieci różne umiejętności. Zaplanowano zajęcia z podstaw robotyki i programowania, naukowo-techniczne, czy też matematyczne. Zaplanowano także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, a nawet w miarę potrzeb - terapię pedagogiczną. Także nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez uczestnictwo w szeregu szkoleń i warsztatów.

Gmina Pelplin realizuje projekt w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym "Idea" z Krakowa, a jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 r.

Drukuj
Prześlij dalej