Co powinna zrobić przedsiębiorcza mama po macierzyńskim?

Mama, matka, dziecko
Tczew - Co powinna zrobić przedsiębiorcza mama po macierzyńskim?
Po skończonym zasiłku macierzyńskiego prowadząca własny biznes mama, która chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego i prawo do wypłaty zasiłku, musi zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności, również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku macierzyńskiego podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, przestają natomiast podlegać im z tytułu prowadzenia działalności. Oznacza to, że w tym okresie odprowadzają tylko składkę zdrowotną, a składkę emerytalna i rentową finansuje budżet Państwa.
Nieco inaczej wygląda sytuacja kobiet, które pobierają zasiłek macierzyński, który miesięcznie nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego (obecnie 1000 zł.) Są one zwolnione ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale nadal muszą składać deklaracje  rozliczeniowe.

- Z uwagi na to, że w tym czasie przedsiębiorcza mama nie ma obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, musi wyrejestrować się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA. Musi jednak pamiętać o tym, że po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego musi ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu wykonywanej działalności. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.

W tym celu powinna wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA i zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba prowadząca działalność na druku ZUS ZUA. Zgłoszenie należy złożyć w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcza mama chce zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego, to na zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA), musi zadeklarować przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 7 dni, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu prowadzenia działalności od dnia podanego w zgłoszeniu.

Drukuj
Prześlij dalej