Ostatnia szansa na postojowe z ZUS

ZUS (fot. tcz.pl)
Ostatnia szansa na postojowe z ZUS
Tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, które odczuły negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe. Sprawdź, czy jesteś wśród nich.

Od 16 maja 2022 r. zniesiono w Polsce stan epidemii, zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe przedsiębiorcy oraz osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Dlatego osoby, które chcą ubiegać się o wsparcie do 16 sierpnia 2022 r. mają czas na złożenie wniosku. Dotyczy to wniosków oznaczonych symbolami: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

- Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce Covid-19. Aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.

Co do zasady, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r, czyli 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest zwolniony z opłacania podatku VAT może liczyć na świadczenie w wysokości 1300 zł.

Od 1 lipca 2022 r. wypłata postojowego dla przedsiębiorców jest pomocą de minimis. Dlatego przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2). Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku. Należy dostarczyć także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Drukuj
Prześlij dalej