Co z opłaconymi składkami za marzec?

ZUS (fot. Tcz.pl)
Tczew - Co z opłaconymi składkami za marzec?
Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Niektórzy przedsiębiorcy opłacili już jednak składkę za marzec. Co mogą zrobić w tej sytuacji?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15  681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

- Zwolnienie co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować o przeznaczeniu powstałej w ten sposób nadpłaty. Jeśli chce otrzymać zwrot pieniędzy, powinien złożyć wniosek w tej sprawie najpóźniej przed upływem terminu opłacenia kolejnej składki, czyli za kwiecień. Jeśli tego nie zrobi nadpłata zostanie automatycznie zaliczona na poczet kolejnych należnych składek. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS.


W szczególnej sytuacji są płatnicy z zaległościami w opłacaniu składek. W ich przypadku wpłaty na indywidualny rachunek składkowy od razu pokrywają te zaległości, zatem możliwej do odzyskania nadpłaty może być mniej, niż się wpłaciło, może też nie być jej wcale.


Drukuj
Prześlij dalej