Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą obniżyć roczną składkę zdrowotną

Wózek inwalidzki, niepełnosprawny
Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą obniżyć roczną składkę zdrowotną
Od rozliczenia rocznego za rok 2023, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z ulgi i obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne na poniższych zasadach.

Osoba z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, która prowadzi pozarolniczą działalność albo korzysta ulgi na start i jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tylko z tego tytułu oraz rozlicza przychód według skali podatkowej, opłaca miesięczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości, która nie przekracza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za ten sam miesiąc. Może to robić od miesiąca, który przypada po miesiącu, w którym zaliczono ją do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne taka osoba opłaca w wysokości, która nie przekracza kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy, jeżeli była w tym okresie zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności przez co najmniej miesiąc.

Żeby osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność lub korzysta z ulgi na start i ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mogła skorzystać z obniżenia składki rocznej za rok 2023 do wysokości kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych musi spełniać następujące warunki:

- prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą

- mieć wyłącznie tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, którym jest prowadzenie działalności pozarolniczej, także w okresie ulgi na start,
- rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie z zastosowaniem skali podatkowej,
- posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przez co najmniej miesiąc w roku kalendarzowym.

Trzy pierwsze przesłanki powinny być spełnione dla każdego miesiąca roku kalendarzowego, a czwarta dla przynajmniej jednego miesiąca. Jeżeli osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności prowadziła działalność tylko przez część roku, musi spełnić drugą i trzecią przesłankę w okresie, kiedy była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczony może obniżyć roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości podatku należnego, jeżeli spełniała warunki do zastosowania takiej ulgi w ujęciu miesięcznym, przynajmniej w odniesieniu do jednego miesiąca roku składkowego.

Ostatnim dniem, kiedy trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. jest 20 maja 2024 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Drukuj
Prześlij dalej