Nowe oznakowanie na gniewskiej starówce

Strefa ruchu (fot. mat. prasowe)
Tczew - Nowe oznakowanie na gniewskiej starówce
Mieszkańcom naszego miasta i gminy, a także odwiedzającym Gniew gościom ponownie przypominamy o bacznym zwracaniu uwagi na znaki drogowe, szczególnie te, dotyczące miejsc parkingowych na Starym Mieście. Gniewski rynek jest terenem monitorowanym, kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach muszą więc liczyć się z konsekwencjami łamania przepisów drogowych.

W zrewitalizowanych już w Gniewie obszarach miasta pojawiły się nowe znaki drogowe. Wyznaczono też nieistniejące wcześniej w mieście strefę zamieszkania i strefę ruchu. Takie znaki drogowe dotyczą np. ulicy Sobieskiego i placu Grunwaldzkiego.

W strefie zamieszkania (oznaczonej znakiem D-40) parkować możemy tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Na rynku takim miejscem jest pas ruchu przy remontowanym obecnie skwerku. Na jego długości stoją także znaki drogowe oznaczające początek i koniec parkingu. Parkowanie samochodów przy kamienicach we wschodniej pierzei rynku jest niedozwolone.

Strefa zamieszkania to także obszar w którym pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).


Ponadto w strefie zamieszkania:
- obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
- wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
- progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi,
- opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA