Duże zainteresowanie wsparciem na poprawę bezpieczeństwa pracy

Praca, pracownik
Tczew - Duże zainteresowanie wsparciem na poprawę bezpieczeństwa pracy
Tegoroczny konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach którego przedsiębiorcy mogli otrzymać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie cieszył się dużym zainteresowaniem. Płatnicy z Pomorza złożyli przeszło 200 wniosków, natomiast w całym kraju było ich blisko 4 tys. czyli o ponad 16 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Do 8 lipca można było składać wnioski w konkursie ZUS, w ramach którego pracodawcy mogą otrzymać od 10 tys. do 300 tys. zł dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy. Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na ten cel wynosi 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Do ZUS za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło 211 wniosków z Pomorza. W całym kraju było ich 3980. Łączna liczba pracowników objęta wnioskami to prawie 60 tys. Średnia kwota dofinansowania, o którą wnioskował pojedynczy płatnik to 98,5 tys. zł.

- Najwięcej wniosków złożyli mikro i mali przedsiębiorcy. Było ich odpowiednio 1538 i 1435. Jeżeli chodzi o poszczególne branże to pierwszą trójkę stanowią: przetwórstwo przemysłowe (1569 wniosków), budownictwo (878 wniosków) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (510 wniosków). Czyli branże, w których jak wynika z danych GUS najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy. Najmniej wniosków wpłynęło z sektora finansowego, który jest nieznacznie obciążony ryzykiem.
Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa. W tej edycji dominowały wnioski złożone w obszarze technicznym obejmującym sprzęt i urządzenia, które służą ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Tylko jeden natomiast dotyczył ochrony przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.

Po weryfikacji formalnej przez ZUS, najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
W konkursie mogli wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogli też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Kolejny konkurs już w przyszłym roku.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA