Ruszył maturalny maraton

Matura w II LO (fot. Tcz.pl)
Tczew - Ruszył maturalny maraton
W całym kraju ruszyły matury. Wielkie sprawdzanie nabytej przez młodzież wiedzy potrwa do 23 maja. W środę o godzinie 9 rozpoczął się obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego.


- Łączenie w Powiecie Tczewskim do egzaminu maturalnego przystąpi 1019 osób, w tym w szkołach prowadzonych przez Powiat Tczewski do matury przystąpią 802 osoby, z Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie - 110, z Collegium Marianum w Pelplinie - 12, z Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA w Tczewie - 64, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie - 31. W samym Tczewie do egzaminów dojrzałości przystąpi 881 osób. - informuje Marcin Stolarski, Starostwa Powiatowego w Tczewie.


Wielkie przepytywanie potrwa blisko 3 tygodnie:

- W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym lud dwujęzycznym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do dodatkowych są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Ponieważ egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. - dodaje Stolarski.

Egzamin maturalny w 2022 r. zostanie przeprowadzony z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wyłącznie w części pisemnej. Do części ustnej mogą jednak przystąpić maturzyści, którym wyniki z egzaminów ustnych są niezbędne np. w procesie rekrutacji na zagraniczne uczelnie wyższe lub do realizacji umów międzynarodowych.

- Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. - informuje rzecznik starostwa.


Wszystkim maturzystom z Tczewa i okolic życzymy połamania piór!

Drukuj
Prześlij dalej