Gniew. 184 000 zł na "Posiłek w szkole i w domu"

Dziecko, jedzenie
Tczew - Gniew. 184 000 zł na "Posiłek w szkole i w domu"
Burmistrz Maciej Czarnecki podpisał umowę w sprawie realizacji w tym roku wieloletniego programu rządowego na wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu". Na mocy umowy Gminie Gniew przekazana zostanie dotacja celowa w wysokości 184 000 złotych na zadania z zakresu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program "Posiłek w szkole i w domu" zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych - spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:


MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.
184 000 zł przekazane będą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie celem realizacji modułów I i II.

Na terenie gminy w ramach modułu trzeciego, zeszłorocznej edycji programu, wyposażona została stołówka w szkole podstawowej nr 1 w Gniewie. Gmina Gniew na ten cel pozyskała 80 000 złotych.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA