ZUS: Wsparcie z "Tarczy" na Pomorzu to ponad 700 mln zł

Pieniądze
Tczew - ZUS: Wsparcie z "Tarczy" na Pomorzu to ponad 700 mln zł
Do oddziałów ZUS w Gdańsku i Słupsku wpłynęło łącznie kilkaset tysięcy wniosków o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek i świadczenia postojowe. Kwota, na którą pomorscy płatnicy składek zostali zwolnienie z ich opłacania to blisko 494 mln zł. Z kolei kwota wypłaconych świadczeń postojowych przekroczyła 209 mln zł.

W ramach Tarczy Antykryzysowej mieszkańcy naszego województwa mogą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłacania składek, ale także ze świadczenia postojowego, odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich zaległości na raty bez opłaty prolongacyjnej  czy odstąpienia od odsetek za zwłokę.

- Ze zwolnienia z opłacania składek mogą płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych do 9 osób.  Zwolnienie dotyczy składek zarówno za przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, a także ci, których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł, ale za to ich dochód jest niższy niż 7 tys. zł. Zwolnienie dotyczy też przedsiębiorców, którzy korzystają z tzw. ulgi na start.  W przypadku tych grup ostatnich zwolnieniu podlegają składki za kwiecień i maj - nawet, jeśli zostały opłacone. Ze zwolnienia mogą skorzystać także firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniu podlega 50 proc. kwoty składek, wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg uprawnionych do zwolnienia poszerzył się też o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Łącznie z ta form wsparcia na Pomorzu objęła już prawie 117 tys. płatników. - mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego oddziału ZUS.


Równie popularną pomocą oferowaną przez ZUS w jest wypłata świadczenia postojowego. Mogą je otrzymać samozatrudnieni oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub wykonawcy umowy cywilnoprawnej, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. Ocenia to sam wnioskodawca. Pomorskie oddziały ZUS wypłaciły już ponad 107 tys. postojowych.          

            
Wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej można składać elektronicznie lub papierowo. Droga elektroniczna (za pomocą PUE) zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia. Na PUE można też sprawdzić szczegóły już złożonych wniosków o zwolnienie z opłacania składek.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA