Rekrutacja na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej

EUEH (fot. mat. prasowe)
Tczew - Rekrutacja na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej

zobacz galerię zdjęć: 15
Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna rozpoczyna elektroniczną rekrutację na studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna oferuje studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Studia realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Prowadzone są takie kierunki jak: pedagogika, psychologia (nowość od roku 2019), zarządzanie, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo*- *wkrótce

Wydział Administracji i Nauk Społecznych


PEDAGOGIKA

Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku pedagogika. Studenci w trakcie trwania nauki mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej poprzez wybór grup zajęć w poszczególnych zakresach przygotowujących do przyszłej pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych instytucjach związanych z szeroką rozumianą edukacją, opieką, wychowaniem, resocjalizacją czy terapią.

PSYCHOLOGIA

Od roku akademickiego 2019/2020 Wydział Administracji i Nauk Społecznych oferuje możliwość zdobycia zawodu psychologa w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Kierunek psychologia jest prowadzony jako studia o profilu praktycznym, co oznacza więcej godzin zajęć praktycznych i lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa. Absolwenci uzyskają tytuł magistra psychologii. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym (stacjonarnym) i zaocznym (niestacjonarnym).

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dzięki studiom (I stopnia, niestacjonarne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powstanie kadra świetnie wyszkolonych pracowników sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczelnia posiada zespół bardzo dobrej kadry naukowej, którą dopełniają specjaliści i praktycy pracujący w służbach mundurowych jak i w administracji publicznej. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne bez wątpienia daje perspektywy na przyszłość, a eksperci z tego zakresu są poszukiwani na rynku pracy.

ADMINISTRACJA

Kluczowym celem kształcenia na kierunku administracja (I i II stopnia, niestacjonarne) jest przygotowanie studenta do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych m.in. z zadaniami publicznymi, realizowanymi przede wszystkim na różnych poziomach administracji rządowej, samorządowej lub prywatnej.

ZARZĄDZANIE

Kierunek zarządzanie (I stopnia, niestacjonarne) jest popularnym uniwersalnym kierunkiem studiów łączącym ze sobą wiele dziedzin. Głównym celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych, jednostkach administracji państwowej, a przede wszystkim do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Wydział Nauk o Zdrowiu

PIELĘGNIARSTWO

Kierunek pielęgniarstwo (I i II stopnia, stacjonarne w trybie weekendowym) wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany głównie z takimi dziedzinami jak nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne. Studia na kierunku pielęgniarstwo są studiami stacjonarnymi w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy, a absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ciekawy i perspektywiczny zawód dla ludzi dynamicznych i ambitnych. Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne są studiami stacjonarnymi w trybie weekendowym co oznacza, że zajęcia odbywają się w weekendy (piątek po 16:00, sobota, niedziela), natomiast przy odpowiedniej ilości osób chętnych istnieje możliwość zorganizowania grup ćwiczeniowych także w systemie od poniedziałku do piątku (dziennym lub wieczorowym). Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie) to dziedzina wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, polegająca na leczeniu lub łagodzeniu skutków choroby, profilaktyce oraz przywracaniu sprawności człowieka z wykorzystaniem ruchu oraz różnych czynników fizycznych. Absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra. Studia stacjonarne w trybie weekendowym.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.

POŁOŻNICTWO - wkrótce


Położnictwo jest związane z tym działem medycyny, który zajmuje się - w najogólniejszym rozumieniu - fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Praca w tym zawodzie, jeżeli jest wykonywana z pasją, może przynosić bardzo dużo radości i satysfakcji. Studia pierwszego stopnia stacjonarne w trybie weekendowym - trwają nie krócej niż 6 semestrów.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.


Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Pełna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej uczelni (zakładka oferta). Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi, które złożą dokumenty do dnia 10 września br. mają możliwość skorzystania z promocji i uzyskania zniżki za semestr pierwszy w wysokości 300zł. Uczelnia prowadzi również studium kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na stronie www.euh-e.edu.pl -> oferta. Wszystkie aktualne informacje publikowane są również na Facebooku .

O przyjęcia na studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na poszczególnych kierunkach podlega limitom.


Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z centrum rekrutacji od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 - 16.00:

55 239 39 55 | 55 239 38 10 | 512 543 321
e-mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl

Postaw na przyszłość z Elbląską Uczelnią Humanistyczno - Ekonomiczną i dołącz do nas!
Powyższy tekst jest materiałem reklamowym (artykuł sponsorowany), który stworzył wyłącznie Reklamodawca. Redakcja Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tym artykule. Chcesz zamówić taki artykuł? Zapraszamy tutaj: reklama Tczew
Drukuj
Prześlij dalej