30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży "czasu wolnego". Rusza specjalny konkurs!

Pieniądze
Tczew - 30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży "czasu wolnego". Rusza specjalny konkurs!
Samorząd Województwa ogłasił konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych, dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji.

Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży "czasu wolnego" na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19.

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Województwie Pomorskim prowadzący działalność gospodarczą w tzw. "branżach przemysłu czasu wolnego".
Są to między innymi: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). Firma musi prowadzić działalność w branży co najmniej od dnia 1 lipca 2019.

Na jakie typy projektów?
Dofinansowanie można pozyskać na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach "przemysłu czasu wolnego" polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych. Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Wysokość wsparcia.
Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł - maksymalna 2 mln. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%.
Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%..

Tryb przeprowadzenia konkursu

5 czerwca - ogłoszenie o naborze - dokumenty i informacje zamieszczone są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA
8-22 czerwca - dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem.
24 czerwca, godz. 9.00 - rozpoczęcie naboru wniosków.
Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczy 200% alokacji lub w dniu 30 października 2020 r. Nabór realizowany jest w trybie nadzwyczajnym na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Jak to zrobić?
Formularz wniosku o dofinansowanie należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Najpóźniej następnego dnia po wysłaniu wniosku w GWA, należy wysłać wniosek w formie papierowej (wraz z załącznikami), wyłącznie listownie (pocztą) na adres Agencji Rozwoju Pomorza (decyduje data stempla pocztowego). Brak wysyłki wersji papierowej w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Co ważne, pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania zależy od daty i czasu wysłania wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, a nie od daty wysłania wersji papierowej.

Gdzie szukać informacji?
Informacje, ogłoszenie i komplet dokumentów znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA - www.arp.gda.pl.

Odpowiedzi na pytania udzielają:
Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. (58) 32 33 106, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.  59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu


Więcej informacji i dokumentacja na www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA