Blisko 2 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Gniew

Kanalizacja (fot. tcz.pl)
Tczew - Blisko 2 mln zł na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Gniew
Dobra wiadomość z gminy Gniew. Wniosek gniewskiego samorządu, złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został pozytywnie rozpatrzony. Gmina otrzymała dofinansowanie na poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz poprawę warunków życia mieszkańców wsi Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby.

W ramach inwestycji wybudowanych ma zostać 7 526,9 m sieci, w tym 23 odgałęzienia sieci do hydrantów przeciwpożarowych. Trzy z projektowanych przyłączy stanowić będą wymianę podłączeń istniejących, wymaganą ze względu na zły stan techniczny. Do sieci wodociągowej wybudowane zostaną 32 nowe podłączenia nieruchomości.

Koszt realizacji całego projektu wynosi 3 780 155 zł. Gmina Gniew otrzymała dofinansowanie w wysokości 63 proc. całej wartości inwestycji, które wynosi 1 944 217 złotych.

Zadaniem projektowanej sieci wodociągowej jest poprawa warunków zasilania w wodę miejscowości Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby, do celów pitno-gospodarczych i przeciwpożarowych oraz poprawa niezawodności dostawy wody do mieszkańców. Sieć stworzy ponadto możliwość podłączenia nowych odbiorców, niekorzystających obecnie z wodociągów.


Zadanie zrealizowane zostanie w ramach operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA